Debatt

Fler laddmöjligheter för elbilar i regionen

Elbilar Artikeln publicerades

Intresset för elbilar och laddhybrider blir allt större och vi får ofta frågor både från allmänheten och från regionens anställda kring laddmöjligheter vid regionens fastigheter.

Anledningen till varför man är intresserad av att skaffa en elbil varierar. Det kan exempelvis handla om att man är intresserad av framtidens teknik eller att man vill göra en insats för miljön. För att möta det stora intresset och ge bra förutsättningar att kunna köra elbil så har vi tittat på hur en infrastruktur för laddning av elfordon i anslutning till Västra Götalandsregionens fastigheter skulle kunna utformas. Vi har nu genomfört sista delen i att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider för regionens tjänstebilar och korttidsleasingbilar. Det handlar om cirka 100 laddplatser med bred geografisk spridning i regionen.

När det gäller fortsatt utbyggnad för personal och besökare så finns nu ett uppdrag i den grönblå majoritetens budget för 2018 som innebär att vi i fastighetsnämnden ska fortsätta arbeta för att säkerställa att personal och besökare har möjlighet att ladda elfordon vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Vi håller på och tittar på olika lösningar. Det finns ett antal frågor när det gäller bland annat teknik, energi och debitering som vi behöver utreda innan vi kan lägga fram ett färdigt förslag. Det handlar exempelvis om vilken tekniklösning som är mest lämplig, för- och nackdelar med att Västra Götalandsregionen eller någon annan äger laddstolparna och hur vi hittar en smidig lösning för att ta betalt av besökarna utan att det resulterar i förmånsbeskattning.

Västra Götalandsregionen är en stor organisation med verksamheter både i stadsmiljö och på landsbygd och med både stora akutsjukhus och ett antal mindre sjukhus. Detta är en utmaning för oss när vi ska ta fram en strategi för laddinfrastruktur som fungerar i hela regionen. Vi kommer att arbeta så fort det bara går med att ta fram en sådan strategi. Regionen har tuffa klimat och miljömål och vi arbetar och samarbetar för en hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att stimulera användandet av elbilar och laddhybrider är ett led i detta arbete.

Anna-Lena Holberg (M), ordf. i fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen

Maria Ådahl (L), 1:e vice ordf. i fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen