Debatt

Farlig utveckling hotar akutsjukvården

Carolin Nielsen ,
Snart en ovanlig syn på sjukhusen?
Foto:Claudio Bresciani/TT
Snart en ovanlig syn på sjukhusen?

Sverige är ett av de EU-länder som ligger sämst till när det gäller tillgänglighet till sjukvården, främst beroende på det ständigt minskande antalet vårdplatser inom akutsjukvården, vilket i sin tur är ett resultat av att sjuksköterskorna flyr landstingen. Nu hotar även en betydande kvalitetssänkning, med Socialstyrelsens goda minne. 

Inför sommaren började de hårt pressade akutsjukhusen på grund av rekryteringssvårigheter att experimentera med så kallade sjuksköterskelösa avdelningar där undersköterskor sköter hela avdelningen inklusive läkemedelshantering på delegering. Socialstyrelsen gav godkännande till upplägget, det skulle prövas och utvärderas efter sommaren. Inom en månade hade konceptet plockats upp på flera sjukhus runt om i landet. Sjuksköterskebristen är tydligen så akut att det inte finns utrymme att invänta några utvärderingar.

Socialstyrelsens SOFS 1997:14 beskriver tydligt när delegering inte bör användas: "Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl". Ändå är det just detta som nu sker.

Räkna med att den här modellen, oavsett utfall, kommer på bred front i höst för att sedan formligen explodera efter årsskiftet. Socialstyrelsens nya läkemedelsföreskrift, den skrivelse som reglerar hur läkemedelsdelegering får användas, är nämligen trots tung kritik från remissinstanserna klubbad och börjar gälla från 1 jan 2018. Med den får slutenvården laglig möjlighet att låta undersköterskor sköta hela läkemedelsadministrationen utan inblandning av leg. sjuksköterska. Delegeringen kan ges av läkare istället och på så sätt görs sjuksköterskan "överflödig". Värt att notera är att många kommuner de senaste åren har infört totalt delegeringsstopp i exempelvis hemsjukvården eftersom arbetssättet anses hota patientsäkerheten.

Att lägga ut totalansvaret inte bara för omvårdnad utan även för läkemedel på undersköterskor med ettårig utbildning på gymnasienivå, i syfte att slippa betala sjuksköterskor, är en oacceptabel och ytterst farlig utveckling. Patienterna behöver och förtjänar mer expertis, inte mindre. Det är dags att prioritera de offentliga kärnuppgifterna om vi ska kunna hålla oss kvar på en värdig europeisk nivå.