Debatt

EU-program ger möjligheter för småföretag

Debatt Artikeln publicerades

Inte bara stora och internationellt ansedda forskningsaktörer kan hoppas på finansiering från EU:s nya forsknings- och innovationsprogram. Nytt är att EU-pengarna kan bli ett rejält lyft för små och medelstora företag i hela landet, inte minst i Västsverige.

Det är upplagt för satsningar som ger jobb och tillväxt. Men då krävs inte bara goda idéer, utan också enklare regler som tar bort krångel och byråkrati.
EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 omfattar 70 miljarder euro, motsvarande cirka 600 miljarder kronor. Det är ett av världens största forsknings- och innovationsprogram. Västsvenska företag och forskningsinstitutioner ligger bra till i konkurrensen. Nu behövs en kraftsamling för att presentera forsknings- och innovationsprojekt i världsklass och därmed kvalificera sig för anslag.

EU-miljarderna till Chalmers tidigare i år blev en påminnelse om kraften i gemensamma satsningar på forskning. Forskningsprojektet om supermaterialet grafen motsvarar kostnaden för tio års arbete för tusen forskare.

Tack vare det europeiska samarbetet kan viktiga forskningsprojekt genomföras på högsta nivå på ett sätt som gynnar alla deltagare och stärker Europas konkurrenskraft. Ingen enskild nation klarar av att knyta samman de bästa forskarna i så stora och gränsöverskridande projekt.

För att skapa jobb och tillväxt i hela Europa krävs forskning och innovation på alla nivåer, inte bara i universitetsstäder eller välkända organisationer. Horizon 2020 utgör en formidabel möjlighet för små och medelstora aktörer att ta för sig. Det sätter tryck på alla högskolor och andra aktörer i Västsverige som har fokus på innovationer.

Det är en utmaning för Västra Götaland som ledande kunskapsregion att skapa mötesplatser för alla de entreprenörer, uppfinnare och eldsjälar som brinner för sina idéer och behöver stöd för att få se dem förverkligade. Vi behöver utveckla formerna för samverkan mellan företagare, forskare, studenter och entreprenörer.

Det gäller att ta till vara alla de möjligheter som finns i företag och västsvenskt näringsliv. Det gäller också att se hela processen, från idé till en färdig produkt eller tjänst på en marknad. Horizon 2020 lyfter fram att innovationer inte bara handlar om uppfinningar, forskning och teknik, utan också om affärsmodeller och arbetsorganisation.

Det finns nya möjligheter att söka forsknings- och innovationsanslag för satsningar för att lösa viktiga samhällsutmaningar. Detta ger nya chanser för forskning inom tillverkningsindustri, livsmedel, sjukvård, omsorg, kollektivtrafik, offentlig upphandling och sociala företag. Rymdforskning, sjöfart och havsmiljö är konkreta exempel på västsvenska profilområden som kan ges stora möjligheter i Horizon 2020.

Den liberala Alde-gruppen, som Centerpartiet tillhör i Europaparlamentet, har arbetat för att minska krångel och byråkrati för att underlätta ansökningsarbetet. Det är inte rimligt att småföretag och initiativrika entreprenörer ska behöva anlita dyra konsulter för att få en ansökan godkänd.

Horizon 2020 understryker mycket tydligt att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i hela forsknings- och innovationsprocessen. Deltagandet måste breddas så att fler kvinnor medverkar och att kvinnors kompetens tillvaratas.

Forskningsprogrammet öppnar för ökat deltagande från unga forskare och mindre enheter. Därmed ökar chansen för aktörer som inte är etablerade och välkända eller som verkar på orter långt bort från traditionella lärosäten. Bollen ligger nu hos alla som har till uppgift att se vilka möjligheter som finns.

Framför allt behövs en strategi för att ta till vara möjligheterna för småföretag som är verksamma utanför de stora städerna och som idag inte har tillgång till de stora forskningsinstitutionerna. Möjligheterna är stora. Vi måste se de företagare, innovatörer och andra eldsjälar som kan omvandla sina goda idéer till lyckade satsningar som kommer oss alla till del.

Ett brett spektrum av aktörer behöver involveras för att kvalificera sig i de europeiska forskningsprogrammen. Det betyder att Västra Götalandsregionen behöver en tydlig strategi för att stimulera västsvenska aktörer. Ett brett deltagande med all den innovationsvilja och spetskompetens som finns i små och medelstora företag kan bli en viktig garant för fortsatt tillväxt och nya jobb i hela Västsverige.

Kristina Jonäng (C)
regionråd i Västra Götalandsregionen

Kent Johansson (C)
Europaparlamentariker, Alde-gruppens Horizon 2020-förhandlare