Debatt

Enhetstaxa gör resandet enklare...

Debatt Artikeln publicerades

Enhetstaxa i kollektivtrafiken gör att resor över kommungränserna får ett rimligt pris, skriver Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafik.

Kritiken mot det krångliga taxesystemet i kollektivtrafiken har varit skarp. Nu blir det helt nya förutsättningar för en rejäl förenkling, när Västra Götalandsregionen från 2012 blir ensam ägare av Västtrafik. När inte längre 50 olika ägare ska fördela intäkter och kostnader kan ologiska olikheter slopas. Idag kan man inom en kommun ibland åka 2–3 mil för 16:50 kronor medan en kort resa över kommungränsen kostar 40 kronor.

Samma förhållande gäller för månadskorten. Kontoladdningen för enskilda resor har fått kritik för att man inte alltid vet vad en resa skall kosta och att man behöver checka ut. Ett alternativ med ett antal zoner skulle lösa en del problem, men samtidigt skapa en del nya gränsdragningar. Därför är en enhetstaxa ett enkelt och logiskt sätt att ta vara på möjligheterna när Västtrafik får en enda ägare.

Trots alla variationer i priser för en resa idag är medelintäkten för en delresa utan byte endast 9:80 kronor. Om man tar hänsyn till att det sker byten och att en del är ungdomar, som betalar mindre, så blir genomsnittsintäkten några kronor högre. Skälet är att 85 procent av alla resor är korta. Och att det som sagt idag finns många olika rabatter.
Västra Götalandsregionen kan införa en relativt låg enhetstaxa utan att kollektivtrafiken som helhet tappar intäkter. Enhetstaxa kan gälla för såväl enstaka resor som för månadskort. Det går bra om en kommun vill köpa särskilda pensionärskort eller som Göteborg betala för billigare månadskort.

Den viktigaste effekten blir att det blir mycket enklare att resa och att kommunöverskridande resor får en rimlig taxa. De mycket få långa resor som blir mycket billigare ger idag lite intäkter totalt sett. Samtidigt som många av dem som reser långt reser relativt sällan men ändå är med och betalar nästan hälften av Västtrafiks kostnader via skattsedeln.
Socialdemokraterna har lagt en motion i regionfullmäktige tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern för att närmare utreda hur en enhetstaxa skall utformas.

Jag är helt övertygad om att det kommer att öka resandet med kollektivtrafiken och att det kan ske till ungefär samma helhetskostnad som nu. Den samhällsekonomiska vinsten av en enhetstaxa är stor. Den underlättar jobb- och utbildningsresor, den stimulerar till kultur- och fritidsupplevelser och den bidrar till en hållbar utveckling.

Leif Blomqvist (S)
regionråd och ordf i Västtrafik