Debatt

En smartare stadsplanering kan rädda våra träd

Replik Artikeln publicerades
Träd på Brämhultsvägen kan komma att tas ner för att ge bättre plats åt cykelbana.
Träd på Brämhultsvägen kan komma att tas ner för att ge bättre plats åt cykelbana.

Svar till Tom Andersson (MP), BT 1/10.

Moderaterna värnar stadens grönska för att den bidrar till en vackrare omgivning. Vi är emot stora och kostsamma ingrepp där nyttan för boråsaren är liten eller kanske till och med helt saknas. För oss handlar det om att ta tillvara gemensamma resurser, oavsett om det gäller vår offentliga miljö, naturen eller skattebetalarnas pengar. Det är därför vi valt att engagera oss i frågan om trädallén på Brämhultsvägen.

I en debattartikel i Borås Tidning 1/10 försvarar Tom Andersson (MP) den ivriga avverkningen av träd i Borås. Det är viktigt att det sker en kompromiss mellan olika intressen när staden växer, menar Andersson. För att dessa kompromisser ska bli bra krävs både klokskap och eftertänksamhet.

”Att Miljöpartiet förespråkar att såga ner träd väcker ett antal frågetecken.”

Vi moderater ser positivt på att Miljöpartiet erkänner att naturen i vissa fall faktiskt behöver ge vika för att främja tillväxt och utveckling. Det är ett välkommet avsteg mot den tillväxtfientlighet och utvecklingsskepsis som normalt sett brukar prägla Miljöpartiets politik.

Det är inte alltid som det finns en konflikt mellan bevarande av natur och utveckling. För oss moderater är värnandet av grönskan, som del av bygget av en mänskligare stad, ett tydligt exempel på det. Med en smartare stads- och samhällsplanering, präglad av eftertänksamhet, kan avvägningar intressen emellan göras.

Moderaterna har presenterat ett alternativt så att träden på Brämhultsvägen skulle kunna stå kvar. Vårt förslag var att cykelvägen, som sträcker sig från lasarettet mot centrum via Lugnet, skulle rustas upp. Dessutom föreslog vi att nödvändiga reinvesteringar i den befintliga cykelbanan skulle genomföras. På så vis hade både cyklisternas och trädens intressen kunnat värnas.

”Det är illa när det kan ses som om den egna förvaltningen ges fritt spelrum att själv förbise gällande praxis och regelverk.”

Att vårt förslag till lösning över huvud taget inte övervägts är beklagligt. Istället har det blivit en prestigesak att hålla fast vid det ursprungliga förslaget om en nedsågad trädallé. Förmodligen är det också därför som styrande politiker från S, C, L och MP bortsett från sina skyldigheter. Till exempel har varken någon strategisk miljökonsekvensbeskrivning eller ansökan om marklov skickats in. Det är illa när det kan ses som om den egna förvaltningen ges fritt spelrum att själv förbise gällande praxis och regelverk.

Att Miljöpartiet förespråkar att såga ner träd väcker ett antal frågetecken. Gamla träd är nämligen betydligt mer effektiva som kolsänkor än nya. Nyplantering kan därför inte ses som någon fullgod kompensation ur klimatsynpunkt. Att Miljöpartiet, utan att problematisera sitt ställningstagande, bortser från den faktiska nettoeffekten på klimatet, ser vi som anmärkningsvärt.

Tal om koldioxidbudgetar och tjusiga budgetrader om klimatkris är inte till stor hjälp, om man sedan inte är beredd att göra jobbet. Moderaterna kommer alltid premiera en politik som ger resultat framför vackra ord, så även på miljö- och klimatområdet. Där har träden en viktig roll att spela.

Annette Carlson (M), kommunalråd i opposition

Marie Fridén (M), ledamot i kommunfullmäktige

Paul-André Safko (M), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.