Debatt

En fredsaktivist sprider inte hat

Debatt Artikeln publicerades

Gaza beskrivs som isolerat och det hävdas att inga transporter av förnödenheter kommer in i landet. Detta är direkt fel och visar bara på hur organisationer som Ship to Gaza lyckats förmedla en skev bild till omvärlden, skriver Marcus Nielsen.

Förenta nationerna har gjort klart i bland annat Palmer-rapporten att blockaden av Gaza är laglig och därför har inte någon rättsprocess eller sanktioner mot Israel inletts, vilket är något som borde ha gjorts av FN om man inte ansåg att Israel har legitima skäl till sitt agerande.

Bakom Ship to Gaza finns många organisationer, en stor aktör är IHH som är en turkisk välgörenhetsorganisation. IHH har, av flera västländer, terrorstämplats för sitt direkta stöd till Hamas. Det har också på senare tid inletts en polisutredning i Turkiet där IHH-ledare misstänks för ekonomiskt stöd till al-Qaida.

Utöver detta besökte tidigare i år en av Hamas högsta politiker, Ismail Haniyeh, Istanbul i syfte att träffa IHH för att visa solidaritet med och stöd för arbetet med exempelvis Ship to Gaza. Han besökte bland annat IHH:s båt Mavi Marmara, som skulle ha åkt med till Gaza i år, vilket fick ställas in på grund av tekniska problem. Om er åsikt fortfarande är den att Ship to Gaza inte stöder Hamas och våld, så är det djupt beklagligt.

Jag är en stark förespråkare för internationell solidaritet och bistånd. Gaza får idag, via organisationer av seriösare karaktär, såsom Röda korset, stor och välbehövlig hjälp.
Sverige har redan idag, tack vare den nuvarande regeringen, ett generöst och transparent bistånd. År 2010 uppgick Sveriges totala bistånd, enligt Openaid, till 32,7 miljarder kronor. Av dessa medel gick cirka 400 miljoner till Västbanken och Gaza. 2011 ökade biståndet till Västbanken och Gaza till 688 miljoner. Detta är bara en del av det bistånd som Gaza får idag. Det råder inget tvivel om att Gaza behöver denna hjälp, men det finns tyvärr andra länder som har det värre. Därför kan allt fokus inte läggas på Gaza.

Omvärlden tar ett stort ansvar genom ekonomisk hjälp, något som sker genom bistånd från världens länder och genom alla de fantastiska ideella organisationer som jobbar för en bättre värld. Solidaritet kan visas Gaza utan att sprida hat och sätta människoliv på spel.

Gaza beskrivs som isolerat och det hävdasatt inga transporter av förnödenheter kommer in i landet. Detta är direkt fel och visar bara på hur organisationer som Ship to Gaza lyckats förmedla en skev bild till omvärlden. Mellan 15 juli och 21 juli åkte totalt 1 256 lastbilar mellan Israel och Gaza med allt från mat och läkemedel till byggnadsmateriel.

Utöver detta kom även 554 ton med hushållsgas in i Gaza och 1,01 miljoner liter diesel till Gazas kraftverk som ingår i en långsiktig donation av Qatar. Denna vecka var inte unik då transporterna in i landet ligger på liknande nivå även vid andra tidpunkter. Att säga att inga transporter kommer in i Gaza låter mycket bättre om målet är att svartmåla Israel, men jag föredrar att hålla mig till sanningen.

Problemet i denna infekterade konflikt är Hamas. Med terrorister vid rodret är Gazas framtid oviss, men det ser inte ljust ut. Hamas måste bort innan fred kommer att synas vid horisonten.

Marcus Nilsen
ordförande Liberala ungdomsförbundet Borås