Debatt

Emilia Wärffs fall skrämmer

Debatt Artikeln publicerades

Rullstolsburna Emilia Wärff riskerar att förlora sin personliga assistans för att hon dansar i Danskompaniet Spinn. Skribenterna befarar att det kan leda till att andra kulturutövare med personlig assistans blir rädda och väljer att sluta.

Emilia Wärff är professionell dansare och reser runt stora delar av världen med sin dans. Emilia är också rullstolsburen.
I somras såg en kommunal handläggare inom funktionshinderenheten Emilia dansa i en föreställning. Efter det fick hon avslag på sin personliga assistans.

Efter det har vi fått fler signaler om att kulturutövare med personlig assistans känner sig rädda för att hamna i en liknande situation. Att våga visa sig, att utmana sina egna gränser kan straffa sig och leda till ett än mer begränsat liv – så var det nog inte tänkt med det goda livet.

Kulturpolitiken i Västra Götaland har fastställt att kulturen ska vara tillgängligt för alla. Vidgat deltagande och att gynna nyskapande är särskilt prioriterade områden. I GP 20140320 kunde vi läsa om problemen att uppfylla målen om tillgängliga lokaler. Men tillgänglighet till kultur handlar inte bara om möjligheten att få komma som publik utan även få vara en medskapare inom kulturlivet.

Danskompaniet Spinn, i vilket Emilia ingår, har ett uppdrag från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och ett tätt samarbete med Kultur i Väst som bland annat innebär att kompaniet ska göra ett pionjärarbete inom tillgänglighet och sprida kunskap om arbetssättet kring integrerad dans. Vänersborgs kommun har ett särskilt fokus på integrerad dans.

Självklart ska handläggare på Funktionshinderenheten följa sina direktiv, men de måste också skaffa sig kunskap om individens förutsättningar, och i detta fall, även förstå att dansen skapar illusioner.

Emilia har ingen känsel i ena sidan och har mycket begränsade möjligheter att röra sig av egen kraft. Tillsammans med sina danspartners kan hon röra sig till viss del eftersom det finns danstekniker att använda. Det här är inget ovanligt.

På Göteborgsoperan sker det hela tiden. Det handlar om dansteknik som gör det omöjliga möjligt. Liksom dansarna på Göteborgsoperan förmår dansarna i Spinn genomföra en föreställning och tillsammans prestera maximalt, men det är inte så de lever utanför scenen. Tack vare Spinn ligger Västra Götaland i framkant inom området integrerad dans.

Det offentliga Sverige kan inte ge med ena handen och ta tillbaka så brutalt med andra handen. Vi som undertecknat denna debattartikel ser att vårt uppdrag och arbete med att främja och utveckla kulturen, att verka för vidgat deltagande, kan stå helt i motsats till vad Emilia nu riskerar – nämligen att bli av med den personliga assistans hon haft i många år.

Emilia har överklagat beslutet och nu är det upp till Förvaltningsrätten att avgöra frågan.

Nu hoppas vi att Förvaltningsrätten ser kulturens kraft och att även Emilia Wärff ska få vara en del av Västra Götalands vision om det goda livet.

Vi ser att vårt uppdrag och arbete med att främja och utveckla kulturen, att verka för vidgat deltagande, kolliderar med vissa kommuners sätt att hantera sådana här ärenden.

Frågan är hur det här kommer att påverka Västra Götalandsregionens vision om det goda livet; att låta oss invånare utveckla våra talanger oavsett hur våra kroppar ser ut eller fungerar.

Alex Bergström, ordförande Kulturnämnden Västra Götaland
Lena Jagers Bladini, förste vice ordförande Kulturnämnden Västra Götaland
Lars Nordström, andre vice ordförande Kulturnämnden Västra Götaland

Beatrice Toll, ordförande Kultur i Väst styrelse
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur i Väst/ Kultur och konstarter
Eva Johansson, konsulent tillgänglighet
Tina Andersson, konsulent dans

Håkan Alfredsson, kulturchef Vänersborgs kommun
Klara Blomdal, kultursekreterare Vänersborgs kommun