Debatt

Det ska vara lätt att göra rätt

Debatt

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga.

Artikeln publicerades 8 april 2008.

Medvetenheten kring detta är stor. Nu gäller det att gå från ett klimatmedvetet till klimatvänligt leverne. Att leva miljövänligt ska bli lika naturligt som att borsta tänderna. Som ansvariga politiker måste vi dra vårt strå till stacken. Vi måste underlätta för människor att leva klimat-smart och vi måste leva som vi lär.

Det är 40 år sedan centerpartiet skrev sitt första miljöprogram. Miljön var ett av alliansens prioriterade områden i valet 2006. För att hitta lösningar, för att få en bild av hur svenska folket helst vill att miljöpolitiken ska utformas, så har vi genomfört en miljödialog. Vi har pratat miljö med över 700 personer på olika företag, skolor, kommunförvaltningar och organisationer runt om i landet. Vi har berört stort som smått, lokalt som nationellt och nutid såväl som framtid. Resultatet är tydligt – vi har mandat att driva en offensiv miljöpolitik där fokus ska ligga på miljödriven tillväxt och på att stärka konsumentmakten.

Våra samtal har gett en klar bild av att människor känner till problemet, de vill agera men är osäkra på hur – de vill ha tydligare verktyg, bli uppmuntrade för det som är bra och att kostnaden läggs på det som förorenar.

Jag har överlämnat tio punkter, tio förslag på åtgärder för klimatet, till miljöminister Andreas Carlgren. Det är inspel som vi efter miljödialogen valt att gå vidare med. En av punkterna är att vi föreslår energimärkning av alla hushållsapparater. Energiklassificeringar är bra för konsumentmakten och miljömedvetenheten och därför vill vi att lagen även ska omfatta alla eldrivna hushållsapparater så som kaffebryggare, vattenkokare och hårtork. Vi vill också införa fler återvinningsstationer och driva en nationell informationskampanj för lågenergilampor. I dagsläget återvinns endast hälften av våra lågenergilampor. Det är inte alla som vet att de innehåller kvicksilver, vilket gör att de klassas som miljöfarligt avfall och ska lämnas in på kommunens mottagning för miljöfarligt avfall. Dessa inlämningsplatser ligger sällan nära konsumenten, vilket gör att återvinningen riskerar att utebli och kvicksilvret hamnar i naturen.

Vare sig man är konsument eller producent så vill man ha tydligare verktyg att tillgå i miljösyfte. Att spara energi och använda energi mer effektivt har visat sig ha stor potential i klimatarbetet. Informationssatsningar som syftar till att tydliggöra energivinster är därför ett bra verktyg. Det ska vara lätt att göra rätt.

Som politiker vill vi ange riktningen. Uttala ambitionen och visionen. Politiska ställningstaganden är viktiga. Men det finns flera exempel på individuella handlingar som gjort skillnad för miljön. Förra våren blev Modbury Europas första plastpåsfria stad. Det såg Rebecca Hosking till. Strax innan jul serverades den sista torsken på Melker Anderssons restaurang. 1963 skrev Rachel Carson Tyst vår som kritiserade det ökande användandet av miljögifter. Boken fick en enorm betydelse för synen DDT i hela västvärlden. ?

Varje gång du istället cyklar, åker kommunalt, sopsorterar eller handlar miljömedvetet så gör du skillnad. Det är till och med ofta ekonomiskt lönsamt att göra ett aktivt val för miljön. Med små medel går det att minska sina koldioxidutsläpp.

Vi vill skapa ett samhälle där det är lätt att leva miljövänligt. Ett samhälle som inte backar in i framtiden. Det går att kombinera miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt genom att utveckla nya klimatsmarta lösningar och genom att det blir lätt för alla att göra rätt.

Våra samtal med människor i samhället är långt ifrån över. Centern är det öppna partiet. Vi tror på dig, vi tror på framtiden och vi tror att svaret på klimatfrågan löser vi bäst tillsammans. Vi måste våga fatta de beslut som krävs. Alla kan bidra. Det är vårt ansvar att tillsammans bana vägen för kommande generationer. För att uppnå detta krävs förändringar. Vi vill att våra barnbarn ska kunna leka i snön. Vill inte du det?

Claes Västerteg
miljöpolitisk talesperson för centern