Debatt

Debatt: Inga hinder för konst i Kongresshuset

Debatt Artikeln publicerades

Svar till Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L) och Peter Wiberg (V), BT 18/4.

Vi konstnärer i Sjuhärad är också nöjda. Vi har i många år drivit frågan om enprocentsregeln, om riktlinjer för konstnärlig gestaltning och att konstmuseet och kulturnämnden ska ha ansvaret för densamma. Likaså att konsten ska komma in tidigt i planeringen vid nybyggnation och att nya skolor och förskolor får del av konsten.

Det ena behöver nu inte utesluta det andra. Att konst skapas för en specifik plats behöver inte betyda att det enbart sker vid nybyggnation. Inget i fullmäktiges beslut säger detta. Det lyder: ”Anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller renovering av offentliga byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen. Summan kan variera beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö, parkmiljö) och kostnadsnivå, men för en produktionskostnad mellan 10 miljoner och 250 miljoner kronor bör riktmärket vara 1 % av denna produktionskostnad. ”

Detta är grunden för riktlinjerna, som antogs ett år efter att beslutet fattades. Varken enprocentsregeln, riktmärke, renovering eller utsmyckning omnämns i dessa. Kompletteringar och tillägg måste vara möjliga. Syftet i båda fallen är rimligen att underlätta och ge mer konst i stadens offentliga rum. Inte att begränsa och försvåra.

Att den konstnärliga kompetensen är i minoritet i det konstnärliga rådet och i riktlinjernas beslutsgång är oroväckande, men vi förutsätter att besluten motiveras och utvärderas både kvantitativt och kvalitativt. Att avsatta medel går till den professionella konsten och inte försvinner i byråkratin runt det hela.

Att erbjuda Kongresshuset konst som inköpts till ett annat sammanhang är raka motsatsen till konstnärlig gestaltning. Från att all konst som inköpts under många år placerats i färdiga miljöer, ska nu helt plötsligt ingen konst alls köpas in och placeras. Tvära kast!

Kongresshuset, Borås viktigaste publika offentliga byggnation på många år, ägs av staden och renoveras sedan ett år tillbaka. Pengar till konst finns, från enprocentsanslag eller från fonder för stadens förskönande. Att bygget planerats tidigare borde inte vara ett hinder. Inom lagen för offentlig upphandling av konst finns möjligheter till olika lösningar på olika kostnadsnivåer.

Att en professionell konstkonsult i samråd med Kongresshusets ansvariga kan lösa den gordiska knuten är vi övertygade om. Vi hoppas att viljan finns.

Peter Waldenström

Theo Ågren

Gun-Britt Holmgren Ivstedt

Kristina Thun

Ingrid Draminsky

Kerstin Dahl Norén

styrelsen för Konstnärernas riksorganisation Sjuhärad