Debatt

Det är dags att sluta skilja på manligt och kvinnligt företagande

jämställdhet Artikeln publicerades

Västra Götaland har en könssegregerad arbetsmarknad, menar Birgitta Losman (MP).

I Sverige har arbetet för ett jämställt land växlats upp sedan Miljöpartiet trädde in i regeringen. Genom ett aktivt och långsiktigt arbete på kommunal, regional och nationell nivå är vi gröna med och bygger ett jämställt samhälle.

Västra Götaland har en könssegregerad arbetsmarknad. Det speglas inte bara i inkomst och chefsbefattningar, där vi kan se att män i genomsnitt tjänar 50000 kronor mer per år än kvinnor, utan också när vi tittar på företagandet. Där är kvinnor en underrepresenterad grupp, något Miljöpartiet vill ändra på.

Vi arbetar för jämställt företagande och att de forskningssatsningar som regionen finansierar ska arbeta jämställt. Rätt använd teknik uppmuntrar tjejer att satsa på yrken som tidigare dominerats av killar, exempelvis vid naturbruksskolorna, där toppmoderna simulatorer sänker tröskeln för ovana förare att använda avancerade maskiner inom de gröna näringarna. Regionen har under lång tid satsat stora belopp för att komma till rätta med felavlönade grupper och utöver detta arbetar vi även med riktade insatser för betald vidareutbildning för undersköterskor, vilket öppnar för karriär- och löneutveckling. Inom vårdsektorn ser vi även över olika typer av arbetstidsmodeller för att fler ska orka jobba ett helt arbetsliv.

Idag fördelas pengar till kvinnors företagande orättvist i Västra Götalandsregionen. Därför arbetar vi aktivt med att jämställdhetsintegregering ska finnas med som grund hos våra samarbetspartner i länet. Detta är ett steg i rätt riktning för att nå en jämställd arbetsmarknad. Dock kan jag – med en bakgrund som kvinna, förälder och företagare – inte låta bli att tänka på att jag helst önskar att vi kunde sluta använda termer som ”kvinnligt företagande”. När vi delar upp företagande i manligt och kvinnligt leder det i sig till att ojämställda mönster cementeras. Det pekar också ut kvinnors företagande som något skilt från företag startade och utvecklade av män.

2014 fick Sverige sin första feministiska regering, och mycket har hänt sedan dess. Men vi i Miljöpartiet kommer aldrig att sluta kämpa för ett jämställt arbetsliv och ett jämställt Sverige. För feminismen kan inte vänta.

Birgitta Losman (MP), regionråd