Debatt

Demokratiska rättigheter hotas på Teknis

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Jan Pettersson

Det värdegrundsarbete som pågår med anledning av elevföreningarna har havererat, anser Klas Wallenius.

Arbetet kring värdegrunden på Borås gymnasier har intensifierats under hösten, vilket framkommit i flera BT-artiklar. Arbetet rör kränkningar, diskriminering och liknande viktiga frågor. Dock bortser man helt från grundlagsskyddade rättigheter som till exempel mötesfrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet. Dessa rättigheter är en förutsättning för vår demokrati och gäller alla, även elever och personal på en gymnasieskola. Det värdegrundsarbete som pågår har därigenom fullständigt havererat.

En tidigare JO-anmälan rör frågan huruvida föreningsfriheten har kränkts genom den kartläggning av föreningar som har gjorts, samt genom att personal har förhindrats vara medlemmar och att de genom media hotats med rättsliga repressalier.

”En formulering i den information som gått ut från förvaltningen till alla elever om kartläggningen av föreningar ger närmast diktatoriska associationer.”

I kartläggningen framkommer att chefen för Sven Eriksonsgymnasiet kräver att få godkänna innehållet i tidningen Vårflamman innan den publiceras samt att de intervjuade eleverna ifrågasätter detta förfarande. Gymnasiechefen Catrine Berglund bekräftar detta i BT:s artikel från 1/12 och medger dessutom att ledningen i våras hade flera synpunkter på innehållet i tidningen. Jag har upprättat en ny JO-anmälan för att pröva om elevernas tryckfrihet förhindras i och med denna förhandsgranskning. Vad JO kommer att besluta med anledning av dessa anmälningar går inte att veta, men bara att dessa frågor behöver ställas är anmärkningsvärt.

Catrine Berglund menar i BT:s artikel att vi äldre elever engagerar oss eftersom vi är män som vill ha kvar vår makt. Det är få gymnasier förunnat att ha så många engagerade utgångna elever som Sven Eriksonsgymnasiet. Högskolorna lägger stora resurser på att kommunicera med sina utgångna studenter eftersom dessa kan bidra till skolans anseende och till kontakter i näringslivet. Ledningen för Sven Eriksonsgymnasiet kan få tillgång till våra nätverk gratis. Att vi engagerar oss borde ses som en tillgång och inte som ett besvär.

Nätverken av gamla teknister involverar både män och kvinnor från olika generationer, som alla delar de speciella erfarenheter vi fått under en kort tid på en gymnasieskola med helt unika traditioner. Många av oss vill bidra till att ge nya generationer möjligheten att få en liknande start på sina vuxenliv. Sedan är det upp till eleverna själva att ta denna chans om de är intresserade. Ingen är emot arbetet kring kränkningar och liknande, men detta arbete måste ske med respekt för grundlagarna. Vi kan inte tiga still när skolledningen försöker nedmontera allt detta genom att referera till en oklar värdegrund.

Catrine Berglund frånser med sitt uttalande att det är hon och inte vi gamla teknister som har makt. Elever och personal är i underläge gentemot henne som skolchef och representant för det allmänna. Hon legitimerar sitt handlande med att eleverna inte har protesterat, men hur skulle de våga göra det? Vi har våra grundlagar för att reglera maktförhållandet mellan det allmänna och medborgarna och det är detta vi vill att JO ska pröva.

Skolledningen och förvaltningen verkar se det som att det är deras föreningar och deras tidning, när det är eleverna som möts, röstar, skriver stadgar, nätverkar och i detta fall ger ut en tidning. En formulering i den information som gått ut från förvaltningen till alla elever om kartläggningen av föreningar ger närmast diktatoriska associationer: ”Elever på våra skolor ska givetvis fortfarande ha inflytande över föreningarna, men alla föreningar måste följa riktlinjerna”. Tänk om motsvarande hade sagts av ett företag om fackföreningar.

Våra gymnasieelever är i full färd att bli vuxna samhällsmedborgare och bör få träning i att utöva sina demokratiska rättigheter. Skolledningen och förvaltningen borde uppmuntra istället för att motverka denna träning genom att ge eleverna frihet och ansvar att utöva dessa rättigheter. Det är oroväckande för demokratins framtid att kommunens förvaltning under 2018 tar så lätt på dessa frågor.

Klas Wallenius, 1987, ElTt

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.