Debatt

Debatt: Vi tar ledarskapet för klimatet

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Bengt Lagerstedt

Vi gröna vill ha en snabbare och effektivare kollektivtrafik i regionens större städer. Stadstrafiken upplevs i dag som både trång och ineffektiv, skriver miljöpartister i regionen.

Nu har vi gröna varit med och styrt i Västra Götalandsregionen i snart åtta år och ser att vårt arbete har haft effekt. Regionen satsar historiskt mycket på kollektivtrafiken och har i dag ett helt annat hållbarhetsperspektiv.

Miljöpartiet de gröna söker förtroende för att fortsätta arbetet för ett mer hållbart resande och en vård närmare människan. Nu presenterar vi vårt valmanifest fyllt med offensiva förslag för en bättre miljö och en mer jämlik vård.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är dags att gå från slit och släng till en mer hållbar utveckling där ekonomin bygger på ett kretslopp. Vi vill minska konsumtionen, resursförbrukningen, nedskräpningen och avfallet. 100 procent förnybar energi ska vara självklart.

Vi vill också slå vakt om den so- ciala hållbarheten, med minskade klyftor och stärkt folkhälsoarbete.

Vi vill införa ett sommarkort i kollektivtrafiken. Ett regionen runt-kort som gäller för alla från mitten av juni till mitten av augusti för 900 kronor (ordinarie pris 3 450 kronor). Då fyller vi bussar och tåg på sommaren, vi uppmuntrar till lokalt klimatsmart turistande och ger fler en möjlighet att upptäcka vackra Västra Götaland.

Vi gröna vill ha en snabbare och effektivare kollektivtrafik i regionens större städer. Stadstrafiken upplevs i dag som både trång och ineffektiv.

För att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen behöver den vara komfortabel, snabb och effektiv.

Ny järnväg Göteborg–Borås måste vara högt prioriterad av regionen. Vi gröna vill även satsa på dubbelspår mot Oslo, en stor upprustning av de befintliga järnvägarna och börja förbereda för fler tågstopp på landsbygden runt om i regionen. I Skåne har detta gjorts med stor framgång och gett ökad inflyttning och fler möjligheter att pendla från sin bostad till jobb, studier och fritidsaktiviteter.

Som miljöpartister vill vi också göra det enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik. Från årsskiftet får du kostnadsfritt ta med cykel på Västtrafiks tåg och vi vill att du ska kunna göra det även på landsbygdsbussar och i närtrafiken. Det ska även vara lätt och prisvärt att ställa bilen på en pendelparkering och åka kollektivt större delen av resan.

Vården behöver bli mer jämlik och jämställd, därför vill vi göra insatser för att stärka kvinnors hälsa. Det handlar bland annat om översyn av förlossningsvården, minskade förlossningsskador och kortade köer till IVF (provrörsbefruktning).

Barn- och ungas psykiska ohälsa är ett stort problem i dag. Vi vill därför öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.

Det ska vara enkelt för dig som är sjuk att komma i kontakt med vården. Genom artificiell intelligens ska du i kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller din vårdcentral kunna svara på enkla frågor kring ditt tillstånd för att på så vis lättare få diagnos.

Läkemedelsrester innehåller ofta substanser som kan skada miljön och kretsloppet. Därför vill vi ställa tuffare miljökrav vid upphandling/inköp och även förhindra att läkemedelsrester hamnar i naturen och i våra hav och sjöar.

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare och för oss gröna är medarbetarna regionens viktigaste resurs. Vi vill ge fler medarbetare möjlighet att gå ner i arbetstid.

För Miljöpartiet har kulturen ett egenvärde och vi vill betona kulturens frihet från politiken. Vi vill värna tillgången för barn och ungdomar. En grön kulturpolitik handlar om att föra kulturen närmare människan. Vi vill också satsa på det fria kulturlivet och en jämnare fördelning mellan olika kulturformer.

Det är nu besluten för våra barn och barnbarns framtid fattas. Många partier pratar miljö och klimat, men det är vi som står för klimatledarskapet och genomför den gröna omställningen.

Ulrika Frick (MP), regionrådskandidat

Tony Johansson (MP), hälso- och sjukvårdsgruppledar