Debatt

Debatt: Svar från nyhetschefen om snöröjning

Debatt Artikeln publicerades

Carl Lind, nyhetschef på BT, svarar på debattartikeln: ”Vi sköter vår snöröjning - men inte alla fastighetsägare”.

Det är relevant, anser vi, att berätta om de synpunkter som en tidigare snöröjare, efter en flytt till Borås, har på snöröjningen här. Han har jobbat med snöröjning på andra håll och kan jämföra hur man arbetar i de olika kommunerna.

Mikael Barsk på Borås stad får rejält med utrymme i artikeln att nyansera bilden. Han säger i artikeln ”Vi är bäst på snöröjning i Västsverige” och han får också utrymme att berätta om fastighetsägarens ansvar när det gäller gångbanor. Jag förstår inte på vilket sätt artikeln skulle kunna vara vilseledande.

Rubriken återger ett citat från den tidigare snöröjaren. Det är alltså inte BT som slår fast att snöröjningen är sämst i väst.

Carl Lind

nyhetschef BT