Debatt

Debatt: Risk för allt fler strömavbrott

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Det kan bli i genomsnitt uppåt en halv månad varje år där det finns risk för att man tvingas stänga av delar av elnätet, vilket på ren svenska betyder strömavbrott, befarar Sverigedemokraterna.

Ska alla i Sverige ha tillgång till el alla årets timmar? Svaret på den frågan måste vara ett entydigt ja, särskilt med tanke på hur beroende vi alla är av tillgång till elektricitet. Det är också så det under lång tid har varit och där Sveriges elleveranser har kännetecknats av en hög kvalitet och god driftsäkerhet. Såväl industrin och hushållen har kunnat dra stora fördelar av detta, men frågan är vart utvecklingen för leveranssäkerheten är på väg.

Inför varje vinter sammanställer Svenska kraftnät en rapport över kraftbalansen, det vill säga hur mycket elproduktion som finns att tillgå vid den tid då elförbrukningen förväntas vara som högst.

Här har Sverige historiskt sett haft en god marginal men går nu i rasande takt från att självt ha kunnat klara av timmarna med högst elförbrukning till att bli allt mer beroende av import från närliggande länder och fossil kraft, såsom kolkraft.

Samtidigt närmar sig tiden för att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 ska stängas, vilket kommer att påverka kraftbalansen kraftigt negativt. Vi förlorar därmed 1 700 megawatt till och då är hela marginalen borta i det svenska kraftsystemet för en normalvinter. Tittar vi i Svenska kraftnäts utvecklingsplan kan vi se att de hissar varningsflagg för att det i södra Sverige väntas närmare 400 timmar med effektbrist framöver. Det är inte bara en, två eller tre dagar, utan det kan bli i genomsnitt uppåt en halv månad varje år där det finns risk för att man tvingas stänga av delar av elnätet, vilket på ren svenska betyder strömavbrott.

Det problem som finns med den förda energipolitiken, som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står bakom, är att den helt saknar styrning mot leveranssäkerhet eller att effekt ska tillföras då behovet är som störst. Utöver att energipolitiken saknar ett mål för leveranssäkerheten så är ingen enskild myndighet ansvarig för densamma. Istället är ansvaret för leveranssäkerheten uppdelat på ett flertal roller och aktörer. Det här skapar såklart oklarheter och risk för ineffektivitet, vilket är en ytterst svag politik.

För att även i framtiden säkerställa att alla har tillgång till el under årets samtliga timmar och att kraftsystemet kännetecknas av en såväl hög elkvalitet samt god driftsäkerhet så föreslår Sverigedemokraterna att Sverige sätter upp ett mätbart mål för leveranssäkerheten, vilket den framtida energipolitiken ska sträva efter att uppnå för att säkerställa att även kommande generationer ska kunna åtnjuta samma goda tillgång på elkraft.

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesman

Josef Fransson (SD), näringspolitisk talesman

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.