Debatt

Debatt: Polis i husbil räcker inte

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Emil Langvad/TT

Är vi i Tranemo mindre värda när det kommer till trygghet av att ha närvarande polis och åtminstone en känsla av ett rättssamhälle, undrar Fredrik Risby.

Enligt polisens egen statistik så finns det i dag 195 poliser per 100 000 invånare. Enligt flera bedömare borde siffran istället vara cirka 250 per 100 000 invånare.

Jag har under det år jag nu har bott i Tranemo kommun sett polisen vid få tillfällen. En gång vid deras mobila central vid kommunhuset i Tranemo. Där står de onsdagar mellan klockan 9 och 12 efter avtal med Tranemo kommun.

Polisen i Sverige är mycket kompetent med internationella mått mätt. Dock har den lidit de senaste tio åren av dåligt ledarskap, omorganisation och en ökad arbetsbörda, vilket har medfört att många poliser slutar alternativt inte trivs på jobbet.

Den polisstyrka Sverige har i dag koncentreras till större orter och städer, det leder till en brist på poliser hos oss på landsbygden. Detta tydliggörs i Borås Tidnings artikel ”Hon skrapade på ytan” från 8/4, där kommunchefen i Tranemo kommun möttes av svarta pengar, knark och religiös extremism inom kommunens områden.

I Tranemo kommun bor cirka 12 000 personer, det vill säga 12 procent av 100 000. Då borde vår polistäthet vara 23,4 poliser med uträkningen ovan. Om då polistätheten ska öka till 250 poliser per invånare visar samma uträkning att Tranemo bör ha 30 poliser, vilket också underlättar för polisens skiftgång. Det kan låta som en utopi när man gör en sådan jämförelse, men som artikeln ifrån BT visar så är en synbar idyll inte alltid en idyll när man skrapar på ytan.

Min frågeställning är om vi i Tranemo är mindre värda att känna trygghet av att ha närvarande polis och åtminstone en känsla av ett rättssamhälle? Räknas inte våra skattepengar när polisens budget skapas? Förtjänar inte vi i Tranemo kommun en polis i vår kommun och allra helst en polisstation där polisen kan utgå och samtidigt nås på?

Det blir tydligt att en brist på polisiär närvaro blir en grogrund för ökad brottslighet i alla dess former.

Fredrik Risby, KD i Tranemo och stolt hemvändare