Debatt

Debatt: Öka kunskapen om den kooperativa företagsformen

Debatt Artikeln publicerades

Dessvärre saknar Sverige tydliga politiska initiativ för personalövertagande när företag avvecklas, påpekar skribenterna.

Det finns en utbredd okunskap om kooperativa företag, trots att de har ett högt förtroende hos allmänhet och politiker. De 100 största kooperativa företagen omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. De flesta drivs som ekonomiska föreningar, som också är den snabbast växande företagsformen. Låt oss en gång för alla slå fast att kooperativa företag är affärsmässiga och vinstdrivande företag som förenar vinstmål med andra värden. Kooperativa företag är hållbara och vill göra ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället.

Kooperationen har en lång tradition och är samtidigt ett modernt alternativ som kan bidra till en sund ekonomisk tillväxt och lösa nya problem i näringslivet. Ett slående exempel är den generationsväxling som många privata företag står inför. Av de omkring 175 000 företag som berörs riskerar vart tredje att läggas ner för att det saknas arvtagare eller köpare. Det motsvarar nästan 50 000 företag. Många av dessa bärkraftiga företag skulle kunna räddas genom att skiftas till personalägda kooperativ. Dessvärre saknar Sverige tydliga politiska initiativ för personalövertagande när företag avvecklas.

Sverige behöver fler företag som bidrar till tillväxt och utveckling. Då kan värdet av en mångfald av ägarmodeller inom det svenska näringslivet inte överskattas. Den lokala företagsrådgivningen har ofta aktiebolagsformen som utgångspunkt, även om andra associationsformer skulle kunna fungera minst lika bra.

Svensk Kooperation anser att det behövs ökad kunskap om den kooperativa företagsformen hos såväl politiker och beslutsfattare som inom akademin och myndigheter. Detta kommer att bidra till sektorns tillväxt och ge en större mångfald i det svenska näringslivet, något som är positivt för hela Sverige.

För att uppnå detta föreslår Svensk Kooperation följande åtgärder i samband med den nya lagen om ekonomiska föreningar:

* Kommunalt och statligt finansierad företagsrådgivning bör vara heltäckande och neutral i förhållande till de olika associationsformerna.

* Regeringen bör avsätta medel för kunskapshöjande insatser om ekonomiska föreningar och kooperativa företag.

* Regeringen bör utreda hur stöd och nya finansierings- modeller kan förbättras för att underlätta personalövertagande av företag, exempelvis vid generationsskiften eller nedläggningar.

Anders Källström, ordförande Svensk Kooperation och vd, LRF

Tommy Ohlström, vice ordförande Svensk Kooperation och vd, KF