Debatt

Debatt: Gör om Arbetsförmedlingen

Debatt Artikeln publicerades
Foto: JESSICA GOW / TT

Anställda på Arbetsförmedlingen förmedlade i snitt färre än ett jobb per månad under 2017. Signalerna om att något måste göras är övertydliga, anser arbetsgivarorganisationen Almega.

I en tid av extrem kompetensbrist i många sektorer är det viktigare än någonsin att Arbetsförmedlingen lyckas med sitt kärnuppdrag – att förmedla jobb och arbetsmarknadsutbildningar. Stora grupper riskerar annars att hamna utanför i en allt mer föränderlig omvärld, och företagen gå miste om kompetens de behöver. Men den bistra sanningen är att Arbetsförmedlingen inte klarar det uppdraget och att behovet av att reformera myndigheten nu är mycket stort.

Sedan 2015 har antalet tillsatta jobb sjunkit trots en mycket god ekonomisk konjunktur. Riksrevisionen har visat att Arbetsförmedlingens effektivitet är låg och att produktivitetsutvecklingen sjunker. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att de som jobbade på Arbetsförmedlingen under 2017 i snitt förmedlade färre än ett jobb per månad och att bara elva procent av alla de externrekryteringar som företagen gör sker via Arbetsförmedlingen.

Signalerna om att något måste göras är övertydliga. Det är därför Almega välkomnar att allt fler, nu senast också allianspartierna, ser behovet av att reformera Arbetsförmedlingen.

Kompetensförsörjning är i dag det främsta hindret för att tjänsteföretagen ska kunna växa. Ska Sverige även fortsättningsvis vara konkurrenskraftigt i en allt mer global ekonomi måste sådana hinder byggas bort. Misslyckas vi kommer allt fler företag tvingas att flytta hela eller delar av sin verksamhet utomlands, till länder där det är möjligt att få tag på den kompetens som behövs.

Därför måste Arbetsförmedlingen reformeras. Myndighetsutövningen bör separeras från förmedlingsuppdraget, så att arbetsförmedlandet öppnas upp för fler aktörer och därmed ger en effektivare matchning. Samtidigt behövs en kunnig och effektiv inköpsorganisation, subventioner som följer individer snarare än arbetsplatser och att CV-databaserna görs tillgängliga för alla kontrakterade företag.

Om detta görs skulle hela 15 procent av de som i dag går arbetslösa – hela 98 000 personer – kunna få jobb. Det är hög tid att genomföra genomgripande reformer av Arbetsförmedlingen. Därför är allianspartiernas besked välkommet. Nu hoppas vi att fler partier kommer att se behovet av en tydlig förändring och att en blocköverskridande lösning kan bli möjlig.

Anna-Karin Hatt, vd, Almega