Debatt

Debatt: Framtidens vård i Tranemo

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

C i Tranemo vill införa så kallat välfärdsbredband. Det kan innehålla e-hemtjänst med digital tillsyn, påminnelsestöd, fall- och passivitetsindikationer, larm, bildtelefoni och samhällstjänster, skriver Lennart Haglund.

I Centerpartiet i Tranemo har vi utifrån senaste tidens debatt samlat ihop våra idéer om hur vi vill utveckla framtidens vård och omsorg i kommunen. Den styrande majoritetens sätt att hantera frågan har skadat invånarnas förtroende för verksamheten, och de boendes trygghet i vardagen.

Vi vet att våra medarbetare är engagerade och kompetenta och nu måste vi skapa arbetsro och stabilitet för att bygga en ny grund för framtiden.

I vårt Tranemo är det självklart med en gemensamt och offentligt finansierat ansvar för vård och omsorg i livets olika skeden. Alla skall ges möjligheter att delta i utformningen av det stöd man behöver, var och en utifrån sina specifika förutsättningar.

En väl utvecklad och fungerande vård och omsorg, oavsett driftform, med stöd till anhörigvårdare innebär valfrihet för den enskilde och ger förutsättningar för ett tryggt åldrande. Det förebyggande folkhälsoarbetet och tidiga insatser är en nyckel för att lyckas.

Lite mer konkret innebär det att vi vill utveckla verksamheten enligt principerna i den så kallade Emmabodamodellen som bygger på ett salutogent arbetssätt. Vad menar vi då med det? Jo, vi är alla individer med olika förutsättningar. Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt innebär att utgå från det friska, att se individen och att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Detta synsätt måste då finnas med i hela kedjan från politisk beslutsnivå till närmaste medarbetare.

Många års erfarenhet från detta visar att man kan få nöjda brukare, god kostnadseffektivitet och hålla ner sjuktalen för medarbetarna.

Vi behöver samla kompetensen inom olika områden som till exempel demensvård och rehab så att vi kan upprätthålla god kunskapsnivå och hög kvalité.

Samtidigt införs krav på snabbare mottagning av medicinskt färdigbehandlade patienter både för personer med somatiska och psykiska diagnoser från sjukvården. Det innebär att vi måste ha en organisation som är väl förberedd att ta emot dessa personer med kort varsel årets alla dagar.

När det gäller boende vill vi först och främst utveckla ett boende som kan benämnas mellanboende eller seniorboende. Det är i princip vanliga lägenheter som är lite mer anpassade än en standardlägenhet beträffande tillgänglighet och möjlighet att använda hjälpmedel. I nära anslutning till bostaden skall det finnas utrymme för gemensamma aktiviteter och gärna möjlighet att köpa lagad mat. Kommunen skall bidra med aktivitetssamordning. Bostäderna kan upplåtas som såväl hyres- som bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Denna typ av boende skall finnas i alla orter i kommunen där det finns efterfrågan.

Vad gäller vård- och omsorgsboende vill vi utveckla dem för framtiden. Enheterna i Dalstorp och Limmared bör byggas om och moderniseras på samma sätt som tidigare gjorts i Tranemo. I samband med ombyggnad bör man se över om fler bostäder kan inrymmas i befintliga hus. Ingen skall behöva flytta mellan olika boenden som inte själv vill.

Därutöver ser vi på sikt ett behov av att utöka antalet lägenheter. De nya platserna inom vård och omsorgsboende bör i första hand tillskapas i Länghem. Vi ser det dock inte som något genomförbart alternativ att flytta in i Solbacken direkt. Dels är lägenheterna nu uthyrda med hyresavtal som ger besittningsrätt, dels behöver byggnaden moderniseras och renoveras. En noggrannare utredning måste till där man undersöker om att antingen bygga nytt för vård- och omsorgsboende direkt, eller bygga nya lägenheter för dem som bor där i dag och sedan bygga om eller nytt på befintlig tomt.

Antalet platser får styras av behovet, men vi ser redan nu ett behov av fler platser och det kommer på sikt att öka. Målsättningen är att på sikt skapa en enhet i Länghem jämförbar med dem som finns i Dalstorp och Limmared.

När det gäller byggnaderna i Dalstorp, Limmared och Länghem vill vi se om det finns någon privat fastighetsägare som vill ta över dem från kommunen och bygga om dem. Kommunen får sedan då hyra tillbaka hela eller delar av husen.

Vi vill också förenkla och digitalisera genom att införa så kallat välfärdsbredband. Det kan då innehålla e-hemtjänst med digital tillsyn, påminnelsestöd, fall- och passivitetsindikationer, larm, bildtelefoni, samhällstjänster med mera. På så sätt kan ökad andel av personalen tid användas för trygghetsskapande arbete.

Dessutom vill vi att andra aktörer erbjuds möjligheter att utföra tjänster inom vård och omsorg till minst 50 procent av totala omfattningen genom upphandling.

Lennart Haglund (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Tranemo

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.