Debatt

Debatt: Flyget kommer att behövas ännu mer

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det finns många andra verksamheter som är betydligt mer miljö- påverkande än flyget, påpekar KD-politiker.

Det är politiskt korrekt att tala om att vi ska gå eller cykla. Bilen framställs som en miljöfiende och flyget beskrivs som det värsta hotet mot klimatet. Vi behöver sätta större fokus på att se flygets framtidsmöjligheter.

Vi vänder oss mot att det i debatten talas om att det är bilar och flyg som är de stora miljöbovarna. Det är inte bilen eller flygplanet som sådant som är problemet. Det handlar om att fordonsflottan inte ställts om till miljövänligare alternativ. De fossila bränslena och materialen är det som skapar farhågorna.

Samtidigt så är det viktigt att påpeka att flyget, totalt, står för cirka två procent av utsläppen som påverkar vår miljö. Det finns alltså många andra verksamheter som är betydligt mer miljöpåverkande, men det politiskt korrekta är att angripa flyget.

Vi menar att en betydligt större satsning bör ske på forskning kring flyget. Det är framför allt två områden som behöver förändras. Flygbränslet ger i dag stora utsläpp. Här pågår intressanta projekt där alternativ tas fram. Det borde ligga i varje lands intresse att gå vidare med detta och att bilda mer internationella forskarlag som driver frågorna framåt. Självklart finns det också stora intressen i nuvarande olje- och petrokemiska industri för att behålla fossila bränslen, då många tjänar stora pengar på detta.

Det andra området är att reducera vikten. Flygplan är tunga och det krävs stora mängder energi för att förflytta dem. Utveckling av nya material måste få hög prioritet och tillsammans med nya bränslen kan åtskilligt göras för att utsläppen ska minska.

För Sveriges del, särskilt i de norra delarna, är flyget en förutsättning för att hela landet ska kunna leva. Vi har gjort oss beroende av att kunna resa snabbt och effektivt. Denna utveckling kommer att fortsätta och den idylliska drömmen om att vi ska cykla till varandra är bara en illusion. Flyget behövs i dag och ännu mer i morgon.

För oss i Västsverige är Landvetter flygplats mycket angelägen. Här har vi också ett ansvar för att marktransporterna till och från flygplatsen blir mer miljövänliga. Vi kristdemokrater anser att en utbyggd järnväg Jönköping–Borås–Göteborg är mycket angelägen, där blir också Landvetter en viktig del av denna utveckling.

Kristdemokraterna arbetar aktivt för att främja miljön och klimatet. Forskning och innovation är sätten att lösa utmaningarna, men självklart måste också förändringar av vår livsstil ske. Det är lätt att angripa flyget och ge människor dåligt samvete. Vi menar att ansvarsfulla politiker ser till att tillräckliga forskningsmedel ställs till förfogande för att finna nya vägar för att reducera flygets miljöpåverkan. Att förbjuda flyget eller ge människor dåligt samvete för att de flyger är fel väg att gå. Flygskam är inget ord vi vill använda.

Conny Brännberg (KD)

Valéria Kant (KD)

kandidater till regionfullmäktige