Debatt

Debatt: Elever förlorar erfarna lärare

Debatt Artikeln publicerades
Foto: JESSICA GOW / TT

Värdesätt också de lärare som väljer att vara kvar och inte byter skola för att höja sin lön, uppmanar Lärarnas riksförbund.

Ska svensk skola kunna klara utmaningen med lärarbrist och kvalitetsproblem, så måste man slå vakt om de erfarna lärarna. De utgör ryggraden i skolan, de kan rutinerna, de har kollen och personkännedomen. Det gäller att ta tillvara, uppskatta och premiera dessa lärares engagemang, erfarenhet och kompetens. En erfarenhet och kompetens som är nyckelfaktorer för att till exempel vara mentor för nya lärare.

Att våra skolor kan behålla erfarna, skickliga lärare gynnar ytterst eleverna. Men just dessa lärare, som har arbetat länge på samma skola, tjänar istället ofta sämre än de som nyligen börjat där. Många äldre lärare vittnar om hur de halkar efter lönemässigt. En granskning av tidningen Skolvärlden visar att äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som, trots att de har mindre erfarenhet, får högre lön. Ofta kan det skilja uppåt fyra tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs.

Många av skolans arbetsgivare är dumsnåla. Istället för att satsa på att bygga en lönestruktur som gör det möjligt för alla lärare att ha en positiv löneutveckling genom hela yrkeslivet, så gör arbetsgivare punktinsatser. De tror att man genom kortsiktig budgivning om nya lärare kan få kompetens, men åsidosätter att långsiktigt säkra kompetensen. Man satsar inte på de lojala lärarna.

Den kontinuitet, kvalitet och trygghet som de befintliga lärarna har levererat värdesätts inte. Arbetsgivare borde i högre utsträckning premiera erfarenhet och ansvarstagande. Lärare som väljer att fortsätta undervisa och utbilda eleverna på samma skola ska inte missgynnas i sin löneutveckling.

Bra arbetsgivare förstår att de har ett ansvar för att rekryteringen fungerar även långsiktigt. Det betyder bättre löneutveckling och tydligare karriärutveckling för alla lärare. Dessutom kan man spara in på höga rekryteringskostnader för nya lärare. Enligt beräkningar från Norrköpings kommun ligger kostnaden på drygt en kvarts miljon kronor per rekrytering. Den största delen utgörs av en minskad effektivitet under den ofrånkomliga inskolningstiden, samt tidsåtgången för handledning på olika nivåer. Detta ska alltså ställas mot värdet av att behålla erfarna och legitimerade lärare.

Parallellt med löneökningar för alla måste arbetsgivarna också göra bredare satsningar för att bli attraktiva lärararbetsgivare. Det handlar om investeringar i arbetsmiljö och fortbildning. En klok arbetsgivare ger sina anställda en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas. Det handlar om att ge lärare rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön för att de ska fortsätta och känna sig uppskattade. Det är viktigt i tider av allt mer akut lärarbrist.

Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas riksförbund

Fredrik Ganning, distriktsordförande, LR Sjuhärad

Anne Pihlo, ordförande, LR Borås