Debatt

Debatt: Dags för bättre Parkinsonvård i Västra Götaland

Debatt Artikeln publicerades

Vi vill uppmana Västra Götalandsregionen att göra mer för oss som har Parkinsons sjukdom, skriver Parkinsonförbundet.

Cirka 3 000 personer i Västra Götaland lever i dag med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är kronisk och det finns inget botemedel. Men med rätt behandling kan de jobbiga symtomen mildras avsevärt. För att få maxi- mal effekt måste dock medicineringen justeras när sjukdomen utvecklas. Därför är det avgörande för alla med Parkinsons sjukdom att regelbundet få träffa specialistläkare som kan individanpassa medicineringen.

När man lever med Parkinsons sjukdom påverkas de flesta sammanhang i livet. Vardagliga saker som att äta med bestick, klä på sig eller betala med bankkort kan vara oöverstigliga hinder för en parkinsonperson. Därför krävs regelbundna besök hos en specialistläkare som kan hjälpa till att se över behandlingen.

Våra politiker pratar ofta om ”En jämlik vård, oavsett var du bor”. Dessvärre visar det sig att det är långt dit. Det är stora skillnader mellan landstingen när det gäller tillgång till den mer avancerade parkinsonbehandlingen och möjlighet att få träffa specialistläkare.

Sedan hösten 2016 finns därför Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom. Enligt riktlinjerna ska en person med Parkinsons sjukdom träffa en specialistläkare i genomsnitt två gånger per år. För dem som har Parkinson i avancerat stadium är rekommendationen fyra besök per år.

Vi i Parkinsonförbundet har undersökt vilket genomslag dessa riktlinjer fått, genom en enkät som besvarats av drygt 3 600 av våra medlemmar. Undersökningen visar att genomsnittspatienten i Västra Götaland får träffa en specialistläkare vid 2,3 tillfällen per år. Motsvarade siffra för år 2010 var endast 1,9 tillfällen. De nationella riktlinjerna har alltså haft betydelse och vården har faktiskt blivit bättre.

Men vi vill uppmana Västra Götalandsregionen att göra mer för oss som har Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna slår fast att landstingen bör erbjuda regelbunden och sammanhållen fysisk träning och rehabilitering. I Västra Götaland har hittills bara 19 procent erbjudits detta.

Vi ser även att vården har svårigheter att förklara och göra patienterna delaktiga i planeringen av sin behandling. Av dem som har Parkinson i den svårare fasen upplever 58 procent att de inte har fått någon motivering till varför de nekas utredning för så kallad avancerad behandling. Det är en oacceptabelt hög siffra.

Västra Götalandsregionen har i riktlinjerna ett gott stöd för att fortsätta utveckla parkinsonvården i regionen. Att få diagnosen Parkinson ska aldrig behöva vara ett besked om att chansen till ett gott liv tagit slut.

Eleonor Högström, ordförande Parkinsonförbundet

Conny Kristoffersson, ordförande, Parkinson Norra Älvsborg - Bohuslän

Pehr-Olof Gunnarsson, ordförande, Parkinson Södra Älvsborg

Sören Hovler, ordförande, Parkinson Skaraborg

Svante Omneus, ordförande, Parkinson Västra Sverige