Debatt

Debatt: Bostadsbristen slår mot utsatta kvinnor

Debatt Artikeln publicerades

Bostadsbristen drabbar våldsutsatta kvinnor och barn allt hårdare. De tvingas bo längre på jouren, flytta till vandrarhem eller i värsta fall tillbaka till en misshandlande partner/pappa.

Bostadsbristen ökar för varje år. Unga vuxna bor i allt större utsträckning kvar hemma och tvingas tacka nej till jobb eller utbildning för att de inte kan hitta bostad. Men bostadsbristen drabbar inte bara unga. Den får även svåra konsekvenser för de personer som socialtjänst och kvinnojourer försöker hjälpa.

Siffror från Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) visar att bostadsbristen drabbar våldsutsatta kvinnor och barn allt hårdare. De tvingas bo längre på jouren, flytta till vandrarhem eller i värsta fall tillbaka till en misshandlande partner/pappa. Flera kvinnojourer skulle kunna ta emot fler kvinnor om det hade varit lättare att hitta nytt boende. Alltfler kvinnor och barn avvisas nu på grund av platsbrist.

Eftersom bostadsbristen inte enbart är ett storstadsfenomen ökar problemen även i de mindre kommunerna.

I Västra Götaland anger 86 procent av kommunerna att brist på hyreslägenheter försvårar arbetet med att underlätta för kvinnor och barn att flytta ut från ett skyddat boende.

Möjligheterna för dessa kvinnor att hitta en bostad försvåras ytterligare av hyresvärdarnas höga krav. Det handlar om krav på fast anställning, inga betalningsanmärkningar och en lön som motsvarar tre–fyra gånger årshyran. Många av de utsatta kvinnorna kan inte leva upp till kraven eller betala de hyror som krävs. Kommuner har problem att hitta hyresvärdar som ställer upp trots att man erbjuder hyresgarantier.

Tillgången på bostäder, främst hyresrätter, är en viktig samhällsfråga. De sociala konsekvenserna av den illa fungerande bostadspolitiken måste tas på större allvar av landets politiker. Det är trots allt ganska enkelt: för att lösa den nuvarande bristen på bostäder behöver det byggas mer. Fler hyresrätter med rimliga hyror måste därför bli ett prioriterat område för landets regering likaväl som de politiker som ska styra våra kommuner efter valet i september.

Men fler lägenheter är inte det enda som krävs. Att många kommuner saknar en handlingsplan för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn är rent skamligt. Det behövs rutiner som sedan följs. Ett dåligt bemötande kan vara direkt livshotande. För att snabbt komma bort från en misshandlande partner måste kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ges förtur i kommunernas bostadsköer. Dessutom kan socialtjänsten, som har skyldighet att bistå våldsutsatta kvinnor och barn, lämna hyresgaranti och andra former av stöd.

Situationen för våldsutsatta kvinnor och barn är allvarlig och blir allt svårare. Men utvecklingen går att vända om politikerna bestämmer sig för det. Vi förutsätter att den viljan finns.

Anna Lönn Lundbäck - regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige

Maria Hjelm - regionchef Hyresgästföreningen Bohus. Älvsborg, Skaraborg

Paula Atterfelt - ordförande kvinnojourer i väst

Annika Larsson Lindlöf - Kommunal Vänerväst