Debatt

Debatt: Borås på väg mot nya höjder

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Anton Hedberg

Nu växer Borås både på höjden och bredden. Från handelskammarens sida välkomnar vi detta, både för Borås egen skull och för regionens, skriver Ove Lillestöl och Gunilla Grahn-Hinnfors.

På några år har Borås förändrats radikalt: från en regnig industriort med nedlagda fabriker till en dynamisk och växande stad med ett modernt och forskningsbaserat textilkluster som motor. Kultur och konst har på ett spännande sätt synliggjort och stöttat stadsutvecklingen. Till och med vädret tycks ha blivit bättre.

Västsvenska handelskammaren har cirka 2 900 medlemsföretag. Med jämna mellanrum gör vi mätningar av vilka frågor som våra företagsledare i Västsverige prioriterar. När det gäller stadsutveckling finns två svar som sticker ut. I vår senaste mätning angav så många som två tredjedelar att bostadsbristen redan nu eller inom en snar framtid är ett hinder för rekryteringar.

En annan intressant siffra är att åtta av tio företagsledare anser att en attraktiv stad är en konkurrensfördel när det gäller rekryteringar.

Nu växer Borås både på höjden och bredden. Stadsarkitekten Richard Mattsson och samhällsbyggnadsförvaltningen ritar på nya områden, där stadsmässiga stråk kan vidga och förtäta centrum samtidigt som det finns plats för både grönska och verksamheter. Från handelskammarens sida välkomnar vi detta, både för Borås egen skull och för regionens.

Därför var det också mycket glädjande att regeringen häromveckan så tydligt pekade ut vikten av nya stambanor och finansierade en första bit av en järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Det här är Sveriges tredje största pendlingsstråk och mindre än en procent reser i dag med tåg.  Arbetsmarknadsregionen i Västsverige behöver bli större och förbindelserna mellan regionens två största städer bli bättre. Trots närheten ingår Borås och Göteborg inte i samma lokala arbetsmarknadsregion, så som SCB definierar det, alltså en region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Resandemöjligheterna mellan Borås och Göteborg är helt enkelt för dåliga.Det gör det svårare för företag att hitta rätt kompetens och för medborgarna att hitta rätt jobb eller kunna byta arbete.

Nu är det dags att börja titta på nästa steg i planerna på en ny järnväg. Det handlar om dragningen av spåren genom Borås och framför allt om stationsläget. Just nu ligger Trafikverkets många möjliga korridorer som en död hand över alldeles för stora delar av Borås innerstad och flera attraktiva utbyggnadsområden. Myndigheten och staden måste ta ett beslut som möjliggör stadsutveckling i de områden som inte kommer att beröras av spår. Handelskammaren menar att det är viktigt att Borås centralstation även fortsättningsvis ligger i ett centralt läge.

Med bättre kommunikationer kan Borås näringsliv få ytterligare fart. Redan nu är staden ledande inom textil, design och mode, och ett betydelsefullt logistikcentrum för den växande e-handeln. Det är intressant att se hur högskoleutbildningar, konst, näringsliv och stadsutveckling stöttar varandra i en positiv spiral.

Intresset för stadsmiljö är stort, vilket syns på tidningarnas insändarsidor, förtätning och förändring i stadsbilden ifrågasätts ofta. Engagemanget är positivt, människor bryr sig om sin närmiljö. I den diskussionen är det dock viktigt att komma ihåg att städer alltid har förändrats. Ofta är det nya konsumtionsmönster som gör att vi rör oss på nya sätt i staden. Nu ser vi en överflyttning från fysisk handel till nätet, samtidigt ökar antalet restauranger och andra mötesplatser. Det skapar andra förutsättningar i staden. I Borås har vi sett hur kajkanterna längs Viskan har väckts till liv med promenadstråk och nya verksamheter nära vattnet. Nu fortsätter det arbetet och med Pallas Tower och andra högre hus och påbyggnader ökar antalet boende i centrum.

Det är positivt, tätare städer ger möjligheter till ett mer hållbart urbant liv. Vi blir fler som delar på samhällets nyttigheter och fler som kan upprätthålla butiks- och ser- viceutbud. Den funktionsblandade staden är också den som de flesta värdesätter högst. Det är den typen av stadsdelar vi är beredda att betala mycket för att få bo eller vara verksamma i eller rent av åker till på semester. Låt oss tillsammans fortsätta att utveckla Borås mot en sådan stad.

Ove Lillestöl, regionchef Boråsregionen, Västsvenska handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska handelskammaren

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.