Debatt

Debatt: Borås äldre förtjänar bättre

Debatt Artikeln publicerades
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

De rödgröna partierna i Borås har misslyckats att leva upp till förväntningarna om att erbjuda en pålitlig vård och omsorg, skriver Alliansen.

I ett pressmeddelande från Borås stad kan vi läsa att ”Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre är ingen munter läsning för Borås stad. På väldigt många frågor får äldreomsorgen dåligt resultat, jämfört med övriga kommuner i Sverige. Men det finns också ljuspunkter där Borås stad har förbättrat sig jämfört med föregående år och där staden ligger över riksgenomsnittet.”

Vården och omsorgen om äldre ska stå stark och pålitlig när hälsan sviker och man behöver vård, hjälp och stöd från kommunen. Varje dag går anställda i äldreomsorgen till sitt arbete med ambitionen att erbjuda en god omsorg till de äldre. För att de ska kunna lyckas med sin ambition krävs det rätt förutsättningar.

Tyvärr har de rödgröna partierna i Borås misslyckats att helt och hållet leva upp till förväntningarna om att erbjuda en pålitlig vård och omsorg samt erbjuda personalen rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete. Nu är det dags att de rödgröna partierna själva inser att de under lång tid låtit bli att prioritera våra äldre och den personal som arbetar med att ge omsorg.

Inom områdena bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten är Borås bland de allra sämsta kommunerna i Sverige. Vi förstår att det är omöjligt för de rödgröna att känna stolthet, men att den politiska ledningen helt och hållet låter bli att uttrycka någonting alls i ett pressmeddelande, det förvånar.

Utan att vare sig svartmåla eller skönmåla vill vi allianspartier peka på den verklighet som faktiskt råder. Äldreomsorgen i Borås behöver en politisk ledning och styrning som uppskattar allt det fantastiska arbete som görs varje dag inom äldreomsorgen, men som också är beredd att ta itu med de problem som finns. Allianspartierna har i budgetar och i vård- och äldrenämnden presenterat förslag efter förslag för att förändra och förbättra äldreomsorgen.

Till exempel att utreda den centrala bemanningspoolen, att validering av timanställda till undersköterskor ska ske, att en ny yrkesgrupp ”serviceassistenter” införs, att stärka och utveckla anhörigstödet, att utveckla äldreomsorgen för personer med funktionsnedsättning samt omsorgen av yngre dementa och att utreda möj- ligheten om att våra äldre skall få lagad mat i hemmet. Dessutom har vi varit drivande i frågan om att erbjuda boende när hemtjänsttimmarna är många.

De rödgrönas ovilja att ta ansvar, samt oviljan att politiskt styra, har satt sina tydliga spår. Vi allianspartier kommer att tillsammans med äldre, anhöriga och personal fortsätta att kämpa för att det ska finnas en värdig äldreomsorg i Borås.

Annette Carlson (M), förste vice ordförande, kommunstyrelsen

Morgan Hjalmarsson (L), kommunalråd

Kerstin Hermansson (C), gruppledare

Falco Güldenpfennig (KD), gruppledare