Debatt

Debatt: Vi vill ha proven kvar

Debatt Artikeln publicerades

Bäckängsgymnasiet kommer att slopa de nationella prov som inte är obligatoriska. Lärare och rektorer är splittrade. Att ta bort proven vore att försämra elevernas möjligheter, anser representanter för Muf på skolan.

Från och med januari 2018 är det upp till en skolas rektor att bestämma om de nationella prov som inte längre är obligatoriska ska skrivas eller inte. Nu meddelar Martin Eklöf, gymnasiechef på Bäckängsgymnasiet, att de inte kommer att skrivas på Bäckängsgymnasiet i Borås.

Lärare på skolan håller inte med om beslutet och menar att stressen hos lärarna inte kommer minska, vilket Martin Eklöf hävdar, utan snarare öka.

Martin Eklöf leker med vår framtid. Vi förtjänar de bästa förutsättningarna för att nå de resultat och mål som vi vill. Det är skolans plikt att ge oss det stöd som krävs för att möjliggöra detta, istället väljer han att göra det svårare för eleverna på Bäckängsgymnasiet att nå sina drömmar.

För det första har vi skrivit de nationella proven i flera år. Det har inte bara inneburit att alla elever gör samma prov, det har också inneburit att varje elev fått en till chans att nå ett högre betyg eller bli godkänd i kursen.

Provet täcker större delar av kursens innehåll och utgör en betydande del i betygsunderlaget. Det har fungerat som en andra chans både för elever och lärare. Lärare får en möjlighet att testa eleverna på kursens delar igen och kan även försäkra sig om att de bedöms rättssäkert, alla prov rättas med samma underlag i hela landet.

För det andra är proven inte bara för en enskild skola, de är utformade för alla skolor i hela landet. Proven genomförs på lika villkor och rättas med samma mallar och underlag. De skrivs av alla elever och ett resultat på kunskapsnivån för alla skolor fastställs. Med hjälp av detta kan således de skolor som får ett sämre resultat få stöd, vilket bidrar till att kunskapsnivån hålls jämn och rättvis över hela landet.

Martin Eklöf väljer nu att ta bort dessa medel för en jämlik och rättvis skola. Det kan bli svårare att söka vidare till högskola eller universitet efter gymnasiet då den kunskap som individen har inte når upp till andra studerande. Varför ska vi som valt att studera på Bäckängsgymnasiet inte ha rätten att nå samma nivå som elever på andra skolor?

Martin Eklöf menar att proven inte behövs och endast bidrar till mer stress hos lärarna. Han påstår även att bedömningen av eleverna kommer att vara fortsatt rättssäker och korrekt, då lärarna kan bedöma eleverna genom att läsa kursplanen.

Att ta bort de prov som inte är obligatoriska skulle minska tiden som går åt till rättning eftersom skolan har väldigt många elever, säger Martin Eklöf till SVT Väst.

Vi håller med om att rättningen är mycket tidskrävande och att den tiden går att använda till undervisning, men det kommer inte göra någon större skillnad. Den tiden kommer de undervisande lärarna ändå att behöva lägga ned på att utforma nya prov.

Marie Svärd, förstelärare i engelska på skolan, beskriver för SVT sin oro för hur ett rättssäkert betyg ska sättas utan bedömningsanvisningar från Skolverket. Hon ställer frågan hur hon ska veta hur många poäng betyget C är värt.

Att tro att slopade prov skulle minska stressen är fel. Stressen hos bedömande lärare kommer snarare öka då det blir svårare att sätta rättvisa betyg. Stressen hos de elever som inte känner sig nöjda med det betyg de har fått kommer också att öka, för när får de chansen att visa sig bättre?

Det är elevernas möjligheter till önskad framtid som står på spel. Ett betyg kan öppna dörrar till att nå drömmar och utan de nationella prov som finns kan dessa dörrar snabbt stängas.

Låt oss ha kvar våra möjligheter till en bättre framtid. Det ska vara lika för alla oavsett vilken skola man går på. Vi behöver inte en skola som stannar upp i utveckling, utan en skola som följer den tid och progression som samhället genomgår och det kommer vi inte att uppnå med detta beslut.

Elvira Löwenadler, ordförande, Muf Bäckängsgymnasiet

Viktor Söderström, 1:a vice ordförande och ansvarig för Moderat skolungdom, Muf Södra Älvsborg

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.