Debatt

Därför bör Dawit Isaak få Sacharovpriset

Mänskliga rättigheter Artikeln publicerades

Den eritreanska diktaturen håller sedan 2001 den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslad. Han sitter inlåst på obestämd tid, eftersom hans journalistiska arbete befanns vara misshagligt för regimen. Fortfarande, 16 år efter gripandet, har ingen rättegång hållits.

Som en av ytterst få samvetsfångar med europeiskt medborgarskap är han en symbol för yttrandefriheten. Vi är många som kämpat och engagerat oss i fallet Dawit Isaak genom åren på olika sätt.

Svenska medier har under många år uppmärksammat hans fall. Svenska regeringar, oaktat politisk färg, har arbetat diplomatiskt med Dawit Isaaks frigivning, och EU-kommissionen har gjort detsamma. I Europaparlamentet har flera resolutioner antagits med krav på att öka pressen på Eritrea. Hittills utan resultat.

Alla vi svenska Europaparlamentariker, som tillhör olika partigrupper och representerar olika politiska intressen, har i år gjort gemensam sak och nominerat Dawit Isaak till Europaparlamentets prestigefyllda Sacharovpris.

Priset delas sedan 1980-talet varje år ut till enskilda personer, eller grupper, som gjort anmärkningsvärda insatser för att försvara de mänskliga och grundläggande rättigheterna. Att dela ut priset till Dawit Isaak vore ett kraftfullt ställningstagande och ett konkret sätt för EU att öka pressen på den eritreanska diktaturen. Genom den internationella uppmärksamhet som Sacharovpriset medför, skulle det kunna bidra till att rikta strålkastarljuset mot regimen i Asmara som dessvärre tillåtits fortsätta med sin verksamhet tämligen ostört.

Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet. När enskilda männi-skor är beredda att betala det yttersta priset för att försvara yttrandefriheten, så för de en kamp å alla demokratiska krafters vägnar. Det är naturligtvis en universell angelägenhet, men när det rör sig om en svensk och därmed europeisk medborgare har vi som svenskar också en särskild skyldighet att belysa denna gärning.

Ansträngningar för att tilldela Dawit Isaak Sacharovpriset har skett i olika omgångar under flera år. Det finns flera skäl till att vara mer optimistisk inför årets prisutdelning. I dag, den 10:e oktober, sker omröstningen för att utse mottagare av Sacharovpriset. Genom att vi med gemensamma krafter har lyckats mobilisera ett brett stöd, är nu Dawit Isaak för första gången en av huvudkandidaterna.

Lars Adaktusson (KD)

Max Andersson (MP)

Malin Björk (V)

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Jakop Dalunde (MP)

Linnéa Engström (MP)

Fredrick Federley (C)

Christofer Fjellner (M)

Jytte Guteland (S)

Anna Hedh (S)

Gunnar Hökmark (M)

Olle Ludvigsson (S)

Jens Nilsson (S)

Soraya Post (FI)

Jasenko Selimovic (L)

Marita Ulvskog (S)

Bodil Valero (MP)

Cecilia Wikström (L)