Debatt

Därför behövs servicekontoret

Politik Artikeln publicerades

Under mer än 20 år har boråsarna haft nytta av servicekontoret, trots att det är något av en doldis bland de kommunala förvaltningarna. Nyttan består i att servicekontoret utför en rad uppgifter på uppdrag av andra förvaltningar – drift och underhåll av vägar och parker, fastighetsservice och lokalvård, ägande och underhåll av fordon och maskiner.

Servicekontoret aktualiserades igen nyligen, eftersom det påstås sänka näringslivsklimatet i Borås i Svenskt Näringslivs mätning. Det är ett otroligt snävt perspektiv, som döljer att servicekontoret är till nytta för boråsarna.

Poängen med servicekontoret är att verksamheten ofta upphandlas i konkurrens med privata företag och att nyttan för boråsarna består i att denna kommunala enhet medverkar till att hålla priser på tjänsterna nere. Borås stad sparar pengar på att ha en egen enhet som främjar livligare konkurrens.

Vi socialdemokrater står helt och hållet bakom servicekontoret och dess personal med sin höga kompetens. Det kommer vi att fortsätta göra, men tyvärr är det politiska läget i vår stad oklart och det ledde till att allianspartiernas budget för 2015 röstades igenom. I den budgeten finns ett uppdrag att helt avveckla mark- och entreprenadverksamheten riktad till andra än Borås stad.

Utifrån detta olyckliga beslut var vi tvungna att försöka hitta en kompromiss som gör att Borås kunde styras av det största blocket, det rödgröna, med det största partiet i spetsen. Den kompromissen innebär förändringar i verksamheten på servicekontoret.

När skattepengar är inblandade är det boråsarnas intresse som ska sättas i första rummet. Och det har länge skett genom att servicekontoret har agerat på marknaden och bidragit till en sund konkurrens där lågt pris går före hög vinst.

Därtill har marknadsdomstolen dömt till Borås stads fördel och konstaterat att servicekontoret inte snedvrider konkurrensen. Trots det har oppositionen alltså tvingat fram inskränkningar – uppdrag för vägföreningar, bostadsrättsföreningar och åt Svenska kyrkan.

Får vi förtroende att fortsätta styra staden efter nästa val, och då med en stabil majoritet i ryggen, så tänker vi arbeta för att återställa verksamheten på servicekontoret.

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Kent Hedberg (S), ordförande servicenämnden