Debatt

Dags att göra om i hemtjänsten

Debatt ,
För att bra äldreomsorg ska kunna bli ännu bättre behöver vi säkra en så god arbetsmiljö som möjligt för vår personal, skriver Ida Legnemark. 2 bilder
Foto:Drago Prvulovic /TT
För att bra äldreomsorg ska kunna bli ännu bättre behöver vi säkra en så god arbetsmiljö som möjligt för vår personal, skriver Ida Legnemark.

Debatten om hemtjänsten har varit omfattande. Nu vill Vänsterpartiet bland annat se över schemaläggningen och arbetstiden. Både politik och förvaltning måste släppa på prestigen och vara redo att ompröva beslut och arbetssätt, skriver Ida Legnemark.

Nu startar kommunens budgetarbete inför 2018. Motsvarande ansträngning som gjordes för skolan 2017 måste göras för äldreomsorgen kommande år. Fokus ska vara arbetsmiljön, inte minst inom hemtjänsten. Ska vi lyckas med de högt ställda mål som vi och boråsarna har på kontinuitet och trygghet för äldre, behövs erfarenhet och lugn i våra arbetsgrupper.

En satsning på arbetsmiljön inom hemtjänsten skulle bland annat kunna omfatta alternativa sätt att lägga schema som bygger på transparens och personalens delaktighet, det skulle kunna handla om försök med olika arbetstidsmodeller och det bör byggas på pilotförsök i mindre skala som personalen får vara med och utvärdera innan något nytt genomförs på bred front.

Under det första halvåret 2017 samlades tre stadsdelars helt olika arbetssätt inom äldreomsorgen i en och samma förvaltning. Många svårigheter fanns att hantera: äldre i Borås hade inte fått likvärdig service, gamla och uttjänta lokaler stod tomma och kostade pengar, de äldre som hade hemtjänstinsatser mötte för många olika undersköterskor och liksom inom hela den kommunala sektorn var det allt svårare att rekrytera rätt utbildad personal.

På kort tid har flera av problemen hanterats. Arbetsmiljömässigt uttjänta lokaler har lämnats och planering av ett nytt vård- och omsorgsboende har startats, ekonomin är i balans och boråsarna kan i dag känna sig trygga med att få likvärdig service var i kommunen de än bor.

Däremot är inte allt löst, det återstår bekymmer inom framför allt hemtjänsten där förändringar genomförts för snabbt, utan att personalen varit delaktig. Det har lett till oro och till att flera duktiga medarbetare sökt andra jobb. Därför måste både politik och förvaltning släppa på prestigen och vara redo att ompröva beslut och arbetssätt.

En av invändningarna från personal inom hemtjänsten har rört planeringsverktyget Timecare, som används för att lägga schema. Om det finns bättre verktyg för att få schemaläggningen att fungera måste vi vara beredda att pröva dem. Samtidigt ska vi vara försiktiga med att införa ännu fler nya system. Här behöver vi tillsammans med de fackliga företrädarna resonera om den bästa lösningen.

När det gäller olika arbetstidsmodeller så är det ingen hemlighet att Vänsterpartiet gärna ser försök med sextimmarsdag, vilket genomförts med gott resultat bland annat i Göteborg, där både äldre och personal vittnar om många vinster. Vi ska emellertid inte utesluta andra intressanta modeller. Det skulle kunna handla om att låta äldre, erfarna medarbetare gå ner något i arbetstid för att kunna ge god introduktion till nyanställda, det skulle kunna handla om extra friskvårdstid för personalgrupper med tunga arbetsuppgifter och så vidare. Redan nu i höst påbörjas arbete med pilotgrupper för att med personalens kunnande och erfarenhet utveckla hemtjänstens arbete, genom att prioritera detta i budget för 2018 kan arbetet få verkligt genomslag.

Borås har en bra äldreomsorg med många medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att den som blivit gammal, och kanske också sjuk, ska kunna leva sitt liv så gott och självständigt som möjligt. Det är ett jobb som de allra flesta beskriver som meningsfullt, men också tungt – både fysiskt och mentalt. För att bra äldreomsorg ska kunna bli ännu bättre behöver vi säkra en så god arbetsmiljö som möjligt för vår personal. Låt 2018 bli året då det märks i Borås stads budget.

Ida Legnemark (V)

gruppledare