Debatt

Daglig motion ger bättre skolresultat

Debatt Artikeln publicerades

För några månader sedan genomförde ett stort antal idrottare kopplade till Sveriges olympiska kommitté ett upprop för mer idrott i skolan.

De konstaterade att de positiva effekterna av fysisk aktivitet är uppenbara.

Idag har eleverna i snitt 12 minuters idrott om dagen till sitt förfogande om timmarna slås ut per dag. För oss folkpartister är alla förslag för att förbättra skolan och elevernas resultat välkomna, och därför stödjer vi andemeningen i olympiernas upprop. Elever som får motionera dagligen får en förbättrad koncentrationsförmåga visar undersökningar och dessutom uppnår de bättre resultat om de är i fysisk form.

Dagens generation har helt andra vanor och levnadsmönster än vad vi hade när vi växte upp. Stillasittandet har ökat generellt i samhället och för barnen är det mycket stillasittande även på fritiden. Det har fått konsekvenser för barnens fysiska men även psykiska välbefinnande. Det är dock, ska sägas, ett problem som inte gäller alla barn. Många barn har fysisk aktivitet i någon sport som ett stort fritidsintresse, och det är positivt. Men de barn som inte motionerar på sin fritid kan behöva en extra stimulans i skolan.

Vi behöver därför förstärka alla våra elevers rätt till daglig motion i skolan. Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund har nu beslutat att öka antalet idrottslektioner med 20 procent i grundskolan. Det är mycket glädjande.

En utökning skulle också förstärka elevernas intresse för föreningslivet i allmänhet, vilket gynnar det civila samhället på sikt.

Det är viktigt att stimulera barns motionerande. Det ger inte bara ett mervärde i barnets fysiska och psykiska välmående, utan ger även resultat i skolarbetet. Därför vill vi och regeringen att idrott och hälsas lektionstimmar i skolan utökas, så att elevernas motionerande ökar.

Morgan Hjalmarsson (FP)
kommunalråd

Bengt Westmalm (FP)
ledamot Fritids- och Folkhälsonämnden