Debatt

Dagens pensionssystem är robust och hållbart över tid

Replik Artikeln publicerades
Räcker slantarna månne till både gungorna och karusellen?
Foto: Henrik Montgomery/TT
Räcker slantarna månne till både gungorna och karusellen?

Ida Legnemark (V) anser (BT 30/1) att Sverige behöver ett nytt pensionssystem. Från Centerpartiets sida delar vi inte denna uppfattning.

Dagens pensionssystem är rättvist, robust och hållbart över tid. Ett nytt system skulle inte omfatta dagens pensionärer, utan enbart de blivande. Konsekvenserna av ett nytt pensionssystem ser vi först om 30 år.

Dagens system består av två delar, inkomstpensionen, ett slutet system enbart finansierat av inbetalningar av pensionsavgifter, och garantipensionen, ett skattefinansierat system som finansierar pensioner till personer med ingen eller låg tidigare inkomst. Bland dem som får garantipension, ”fattigpensionärerna” som Legnemark väljer att kalla dem, återfinns många äldre kvinnor. Gruppen som enbart har garantipension minskar stadigt, eftersom de flesta nyblivna pensionärer haft någon form av lön innan pensionsåldern.

Inkomstpensionen bygger på att den som haft en hög lön under sitt arbetsliv också får en hög pension. Det innebär också att de val som människor gör under sitt liv påverkar pensionen. Den som valt att utbilda sig kommer förmodligen att ha en högre lön än den som inte valt att utbilda sig, och därmed en högre pension. Den som valt att ta ut många dagar med föräldrapenning och arbetat deltid när barnen varit små kommer att ha en lägre total inkomst än den som inte skaffat barn. Pensionssystemet kan inte ta hänsyn till de livsval som människor gör. Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan måste dock bli bättre på att informera om de konsekvenser som olika livsval medför.

Legnemark kritiserar förslaget om att höja pensionsåldern till 64 år. Det främsta skälet är dock att i takt med den ökande medellivslängden behöver också inbetalningarna till pensionssystemet öka för att ge pensionärerna en skälig pension under hela livet. Premiepensionen gör det möjligt för oss att påverka vår pension i ett statligt, tryggt och säkert system.

Legnemark kritiserar pensionsgruppen, att diskussioner kring pensionssystemet görs i en sluten grupp. Pensionsfrågorna är stora, komplexa och får konsekvenser över lång tid. Därför är det extra viktigt med ett blocköverskridande samarbete som säkrar att systemet inte förändras vid varje regeringsskifte. V har haft möjlighet att ingå i pensionsgruppen, men valt att stå utanför. Det innebär att partiets möjligheter att påverka pensionsfrågorna är små.

Legnemark förutspår att pensionen kommer att vara en het fråga i valet. Vi delar inte den uppfattningen. Tack vare det stabila samarbetet i pensionsgruppen kommer pensionen att vara en fråga där det inte finns så mycket att diskutera.

Solveig Zander, Mattias Danielsson (C)