Debatt

Dagarna är räknade för religiösa friskolor

Skola Artikeln publicerades

Nu sätter vi ned foten i en av de viktigaste frågorna för framtidens skola. Vi säger tydligt nej till friskolor som vilar på religiös grund. Det är något som vi socialdemokrater i Borås har drivit under flera decennier.

Borås stad har försökt att stoppa etableringen av en muslimsk friskola det senaste året. Den kampen har förts till högsta juridiska nivå. Nu är det dags för politiken att kliva in och förändra ett helt orimligt system. Skattefinansierad undervisning ska inte under några omständigheter bidra till att ytterligare polarisera samhället och skapa isolerade öar.

Skolan ska vara en plats där vi ger alla barn möjligheten att utvecklas till starka individer och ge dem verktyg att göra egna, självständiga och kloka val i livet. Skolan ska självklart vara jämställd och vila på vetenskaplig grund. Utbildade pedagoger och lärare ska driva dem och demokratiskt valda politiker ska styra dem. Inte präster och imamer. De religiösa friskolor som finns i dag ska omvandlas till vanliga skolor om förslaget blir verklighet.

Vi kan inte nog betona att detta inte bara handlar om muslimska friskolor. Det handlar om alla skolor som har en uttalad religiös profil. I nuläget vilar en övervägande majoritet av de religiösa friskolorna på kristen grund. Att snickra fram en ny lagstiftning kommer givetvis inte att vara helt enkelt. Vi ska givetvis ta hänsyn till våra internationella åtaganden, samt den ställning som våra erkända nationella minoriteter har.

Det är i mötet mellan kulturer och religioner som vi kan skapa ett samhälle som håller ihop. Det är så vi bygger en stark och uthållig demokrati.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

riksdagsledamöter från Borås