Debatt

Centralt stationsläge bäst för högskolan och Borås

Björn Brorström ,

Ett centralt stationsläge är av största vikt om Götalandsbanan ska kunna uppfylla sitt syfte – att skapa en förbättrad regiontrafik och underlätta för pendlare, anser Björn Brorström.

I Borås har vi en högskola som sticker ut i mängden. Det går bra för Högskolan i Borås och utvecklingen har varit god under ett antal år. För den som är intresserad syns det inte minst i vår nyligen redovisade och fastställda årsredovisning. Hög kvalitet i utbildning och forskning attraherar inte bara studenter utan också medarbetare och samverkanspartners, vilket också skapar förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling.

Den fysiska miljön är en viktig komponent i sammanhanget. Högskolans citycampus med gångavstånd till spännande miljöer och verksamheter är många gånger avgörande. Efter flytten av Textilhögskolan till Simonsland och etableringen av Textile Fashion Center har vi i Borås ett av Sveriges absolut finaste och bästa campusområde. Vårt campus och den inbjudan till samarbeten av skilda slag som läget runt Akademiplatsen ger är en styrkefaktor när vi fortsätter att utveckla Högskolan i Borås mot att bli det tredje universitetet i Västsverige. Jag vet, utifrån möten med företrädare för Sverigeförhandlingen och informationer av skilda slag, att vårt campus inte kommer att påverkas av Götalandsbanan. På den punkten är jag lugn.

Nu handlar det istället om stationens läge. Många av våra studenter och medarbetare reser till Borås mer eller mindre varje dag. Många av dessa har dessutom långt till tåget eller bussen från till exempel Göteborg. När man anlänt till Borås är det avgörande att snabbt och lätt kunna ta sig till högskolan. En ny tur med kollektivtrafik i Borås skulle vara mycket negativt för högskolan och staden.

Vi behöver en station nära lärosätet med gångavstånd på maximalt sju, åtta minuter. Idag tar resan från Korsvägen till resecentrum med Buss 100 cirka 50 minuter och därefter är det en kort promenad. Götalandsbanan, vars stora poäng är förbättrad regiontrafik, får inte innebära försämringar för pendlare mellan centrala Borås och Göteborg.

Med tanke på de enorma investeringar som väntar måste det nya alternativet i alla avseenden bli mycket bättre. Då krävs ett centralt stationsläge och sannolikt också en tunnel under staden som gör att vårt fantastiska campus och högskola med en god utveckling och höga ambitioner inte påverkas negativt.