Debatt

Bygg för ett tryggare samhälle

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Vi vet att det går att bygga för ett tryggare och mer jämställt samhälle med mer liv och sammanhållning mellan husen, påpekar företrädare för Skanska.

Det går att bygga för ett bättre samhälle. Men det behövs mer samarbete och nytänkande kring hur vi ska göra det. Ett byggprojekt kan bli en motor för en positiv utveckling av ett område. Det kan ändra människors förutsättningar till goda livsvillkor. Vi kan – om vi gör det tillsammans –bygga ett samhälle med ökad trygghet, hälsa, sammanhållning och tillit. Vi kan öppna nya vägar för en inkluderande arbetsmarknad. Ett ökat fokus på socialt värdeskapande i planering och byggande av samhället har enorma samhällsvinster att hämta.

Ett exempel är det nya byggprojektet Västra hamnen i Malmö, som består av äldreboende, förskola, butikslokaler, hyresrätter och bostadsrätter. Här har de sociala värdena en central roll och det gjordes en tidig social konsekvensanalys av vad som kunde göras för att skapa ett bättre och mer inkluderande område. Några av resultaten blev:

* 15 långtidsarbetslösa togs in som praktikanter.

* Sociala företag och ideella föreningar ges förutsättningar att etablera sig i fler delar av staden, som Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö.

* Olika typer av boendeformer blandas.

Byggprojektet i Malmö är långt ifrån klart, men om vi beräknar en samhällsvinst enligt samma arbetsmarknadsinsatsmodell som tidigare avslutade byggprojekt och uppskattar lågt, att 40 procent av kandidaterna i projektets arbetsmarknadsinsats kommer i arbete ett år tidigare till följd av projektets insats, innebär det ett samhällsvärde på tre miljoner kronor.

Upprustningen av miljonprogrammet Vivalla i Örebro, ett område med hög arbetslöshet och segregation, har pågått i flera år och involverat ett 80-tal långtidsarbetslösa boende i området. Detta har lett till ett område med mer innanförskap och en positivare och säkrare boendemiljö.

I Göteborg fick åtta praktikanter som stod mycket långt utanför arbetsmarknaden jobb efter en praktik under ett bostadsutvecklingsprojekt som Skanska drev i Kvibergs Entré och Örgryte Torp, i Göteborg. Den samhällsekonomiska lönsamheten efter två år motsvarar åtta miljoner kronor i minskat behov av stöd från samhället. Deras sammanlagda årliga stöd var innan 6,4 miljoner. Skanskas insatskostnad var strax över en miljon kronor. Men de stora vinnarna var såklart kandidaterna som nu inkluderas i arbetsmarknaden.

Detta är bara några exempel. Skulle vi skala upp de sociala lösningar ett byggprojekt kan erbjuda finns det enorma samhällsvinster att plocka hem, såväl mjuka som ekonomiska. Behovet finns i flertalet områden över hela Sverige.

Sverige skulle kunna bli bättre på att bredda perspektiven när vi planerar mötesplatser för att få in jämställdhetsfrågorna och barn- och äldreperspektiv, och dessutom involvera civilsamhället som lokal polis, skola och lokala organisationer i planeringen när vi bygger. Det krävs samverkan mellan företag, stad och ideella organisationer. Kommuner och myndigheter måste ställa högre krav i upphandlingar för markanvisningar och i planering samt utveckling av bostadsområden och stadsdelar.

Vi vet att det går att bygga för ett tryggare och mer jämställt samhälle med mer liv och sammanhållning mellan husen. Det handlar om hur fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter ser ut. Det handlar om belysningsprogram och att placera skolan så att den integrerar människor från olika stadsdelar och områden. Det handlar om att planera gemensamhetslokaler så att de boende kan mötas.

När alla vågar röra sig utomhus efter mörkrets inbrott blir miljön mer jämställd. När man bygger mötesplatser där alla kan känna sig trygga möts olika grupper av människor, vilket ger ökad sammanhållning. Då blir området mer attraktivt, vilket i sin tur skapar en större investeringsvilja och lägger grunden för en långsiktigt positiv utveckling.

Alla tjänar på att bygga hållbara samhällen.

Roba Ghadban, chef för social hållbarhet, Skanska Sverige

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.