Debatt

Boråsarna fick högre skatt i onödan

Debatt
Liberalerna, som motsatte sig skattehöjningen i Borås, fick rätt i bedömningen av kommunens ekonomi, menar skribenterna.
Foto:Anders Robertsson
Liberalerna, som motsatte sig skattehöjningen i Borås, fick rätt i bedömningen av kommunens ekonomi, menar skribenterna.

Borås stad gör ett starkt resultat 2016 och det fanns ingen anledning att höja skatten. Tyvärr vill och vågar de rödgröna i Borås inte göra prioriteringar och arbeta med kostnaderna, skriver Morgan Hjalmarsson och Anna Svalander.

Det faktiska resultatet för Borås stad 2016 uppgår till hela 253 miljoner kronor, 163 miljoner över budgeterat resultat. Efter diverse avsättningar kommer det bokförda resultatet att bli 118 miljoner kronor. Kommunens nämnder är i ekonomisk balans, verksamheten utvecklas starkt och det finns utrymme för stora investeringar i förskolor, skolor och andra viktiga kommunala angelägenheter. Det visar att Liberalerna, som motsatte sig skattehöjningen, fick rätt i bedömningen av kommunens ekonomi.

Skattehöjningen på 25 öre genomfördes på förslag av de rödgröna, med bistånd av Centerpartiet och med Moderaterna som inte motsatte sig höjningen. Ulf Olsson (S) uttalade att ”Pengarna ska användas i Borås stads förskolor, skolor och omsorg – de ska gå till välfärd för boråsarna”. Utan en skattehöjning kommer det inte att finnas pengar till välfärden i Borås, det var så budskapet förmedlades inför budgetdebatten för 2016.

Liberalerna motsatte sig skattehöjningen av flera skäl. Ett var ideologiskt, vi vill att medborgarna ska få behålla så mycket som möjligt av sina inkomster. Ett annat handlar om att det saknades ekonomiska behov av att stärka Borås stads ekonomi ytterligare. Kommunen har i grunden en mycket stark ekonomi och ingenting talade för att det krävdes särskilda förstärkningar 2016. Inga omprioriteringar eller effektiviseringar ville de rödgröna pröva. Liberalerna föreslog en generell effektivisering på en procent. Den kommunala verksamheten kan inte vara i ständig expansion utan måste begränsas. Genom att även i goda ekonomiska tider vara återhållssam med ekonomin bygger vi trygghet den dagen konjunkturen försämras.

Inför budget 2017 föreslog Liberalerna som enda parti att skatten skulle återställas till 2015 års nivå. Det vann inte gehör i kommunfullmäktige.

Vi utmålades som oansvariga, som att vi äventyrade välfärden och som att vi inte tog ansvar för de omprioriteringar och besparingar som vi föreslog. Det trots att vi gjorde den största satsningen på skolan av alla partier. Facit visar sig nu, Borås stad gör ett starkt resultat 2016 och det fanns ingen anledning att höja skatten.

Liberalernas ekonomiska politik är att kommunen ska ha en stark ekonomi där välfärdens kärna är prioriterad och där kommuninvånarna får behålla så mycket som möjligt av sina egna inkomster. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, publicerade i september en rapport som vi lyfte i budgetdebatten. Rapporten handlar om hur effektivt skattepengar används. I den står: ”Det förefaller alltså som att stora belopp årligen skulle kunna sparas om kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt.”

ESO skriver också att ”det inte alltid är önskvärt att kommuner ska öka effektiviteten just genom lägre kostnader; effektivisering kan också vara att göra verksamheten bättre till samma kostnad. Vad som bör göras är både en fråga om vilka förhållanden som råder i respektive kommun och vilka prioriteringar som är mest angelägna.”

Tyvärr vill och vågar de rödgröna i Borås inte göra prioriteringar och arbeta med kostnaderna. Det vill och vågar Liberalerna. För de rödgröna är det enkelt att höja skatten och skicka fakturan till boråsarna.

Morgan Hjalmarsson (L)

kommunalråd

Anna Svalander (L)

ersättare kommunstyrelsen