Debatt

Borås ska inkludera alla

Debatt Artikeln publicerades
”För äldre personer kan det handla om en rädsla för att behöva ’komma ut’ inför hemtjänstpersonalen.”
Foto: Frank Augstein
”För äldre personer kan det handla om en rädsla för att behöva ’komma ut’ inför hemtjänstpersonalen.”

För att alla ska känna sig lika välkomna att delta i samhällsliv och att använda våra välfärdstjänster så behöver var och en som företräder kommunen ha ett inkluderande och icke-diskriminerande synsätt, poängterar Ida Legnemark (V).

För tredje året i rad arrangeras Borås Pride, för att uppmärksamma HBTQIA-personers rättigheter. Mitt i den regnbågsfärgade fest för mångfald som Pride är, får vi inte glömma att vardagen för många – inte minst för transpersoner – är långt ifrån festlig. När kommunen undersöker ungas hälsa och livsvillkor i Borås får vi veta att de allra flesta mår bra, men just i gruppen unga HBTQIA-personer uppger hela 23 procent att de har ganska eller mycket dålig hälsa. Här krävs kraftfulla politiska åtgärder för ett jämlikt och inkluderande Borås.

På nationell nivå har lagstiftningen kring både juridiskt och medicinskt könsbyte utretts och det är viktigt att de förenklingar som har föreslagits nu blir verklighet. Det handlar om att även personer under 18 år ska ges möjlighet till könsbyte och att det ska vara möjligt att byta juridiskt kön utan att genomgå medicinska ingrepp. Unga transpersoner har ett sämre psykiskt välbefinnande än befolkningen i övrigt, har oftare självmordstankar och är oftare utsatta för våld. Att göra det möjligt för unga att ändra sitt juridiska kön så att det sammanfaller med det sociala är ett sätt att främja deras rättigheter. För vissa är det här en fråga på liv och död.

Nationell politik och lagstiftning har stor betydelse, men mycket kan också göras på den kommunala nivån. Att ständigt ifrågasättas i vardagen, att behöva förklara sin könstillhörighet, kan leda till oro och ångest hos många unga. När läraren delar in klassen i tjej- och killgrupp och du inte känner dig välkommen i någon av grupperna, när du blir kallad ”han” fast du känner dig som ”hon”, när du hoppar över idrotten för att slippa frågor eller kommentarer i duschrummet.

För äldre personer kan det handla om en rädsla för att behöva ”komma ut” inför hemtjänstpersonalen. I mångt och mycket handlar det om bemötande, här krävs utbildning och medvetandegörande i hela den kommunala organisationen. Vänsterpartiet föreslår därför sex konkreta punkter för ett inkluderande Borås där alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, får ett gott bemötande. Vi vill att Borås stad ska:

Arbeta systematiskt med normkritik och genuspedagogik i förskola och skola, alla barn och alla familjekonstellationer ska känna sig välkomna och sedda, verksamheten ska inte utgå ifrån traditionella könsroller.

Öka kunskapen om transpersoners livsvillkor, förebygga psykisk ohälsa och motverka diskriminering – det är särskilt viktigt inom verksamheter som skola, socialtjänst och öppen ungdomsverksamhet där kommunen möter unga boråsare.

Fortbilda personal inom äldreomsorgen om HBTQIA, så att äldre personer känner sig trygga med bemötande, vård och omsorg som kommunen erbjuder.

Normdiplomera alla mötesplatser för äldre och fritidsgårdar för unga, så att de upplevs trygga och välkomnande för alla oavsett kön, könsuttryck, sexualitet eller funktionalitet.

Höja kunskapen om sexuella trakasserier, sexuellt våld och hedersrelaterat våld hos anställda och förtroendevalda i kommunen.

Se till så att bad- och idrottsanläggningar samt skolors gymnastiksalar har enskilda ombytesmöjligheter och att kommunala lokaler har könsneutrala toaletter.

För oss är det självklart att Borås ska bejaka mångfalden i hela vår kommun. För att alla ska känna sig lika välkomna att delta i samhällsliv och att använda våra välfärdstjänster så behöver var och en som företräder kommunen ha ett inkluderande och icke-diskriminerande synsätt.

Ida Legnemark, gruppledare (V), Borås