Debatt

Borås näringsliv drabbas när bankerna prioriterar bolån

Debatt ,
Foto:Fredrik Sandberg/TT

Idag lånar bankerna ut mer till privatpersoner än till näringsidkare. Resultatet är förödande, menar skribenterna.

Borås’ och Västra Götalands näringsliv drivs av små företag. Bland regionens nära drygt 200 000 företag har 88 procent färre än fem anställda. 70 procent av de restauranganställda arbetar på en restaurang med färre än fem anställda. I handel är antalet små företag ännu större. Ett dynamiskt näringsliv i regionen kräver att de här företagen har möjlighet att växa. Tyvärr tenderar bankerna att vara mer intresserade av bolån än av växande företag.

Ny statistik från SCB avslöjar en dramatisk förändring när det gäller bankernas utlåning. I slutet av 90-talet lånade bankerna ut dubbelt så mycket pengar till företag som till hushåll. Det här förhållandet är på väg att bli det motsatta. Idag lånar bankerna ut mer till privatpersoner än till näringsidkare. I en värld med låga räntor och stigande bostadspriser är det mer attraktivt att låna pengar till en bostadsrättsägare än till småföretag. Resultatet är förödande. Framtidens skatteintäkter och arbetstillfällen skapas inte av bolån. De skapas när företag kan växa.

Bankens traditionella kreditbedömning gör det lättare att uppskatta risken i en bostad än livskraften hos ett mindre företag. Med en analog och dyr bedömningsprocess är det mer förmånligt att låna ut fyra miljoner kronor till en villaägare än 200 000 kronor till en småföretagare. I takt med att bankkontoren läggs ner blir det dessutom allt svårare för företagare på landsbygden att komma i kontakt med banken. Resultatet blir att de företag som bidrar med störst andel av kommunernas skatteintäkter och arbetstillfällen riskerar att stå utan finansiering till sin tillväxt.

Företagarnas finansieringsrapport 2017 avslöjar att drygt hälften av svenska småföretag upplever att det är väldigt svårt att finansiera företagets investeringar. Tvärtemot vad många tror är det små och medelstora företag som påverkar sysselsättningen mest. Nästan nio av tio av Västra Götalands företag har färre än fem anställda. De här företagen är oerhört viktiga för näringslivets och kommunernas inkomster.

Precis som väg- och kraftnätet har bankerna en strukturell roll i samhället. Det finansiella systemet ska smörja hela ekonomin, inte bara bostadsmarknaden. När allt större andel av bankernas utlåning går till bostäder hamnar inte investeringskapitalet där det gör mest nytta. Arbetstillfällen skapas när företagare vågar ta risker, anställer och expanderar. Varje utebliven expansionsmöjlighet betyder färre nya jobb och lägre skatteintäkter.

Oliver Mohseni

grundare, Froda

Daniel Wiberg

chefekonom, Företagarna