Debatt

Borås går före för hållbara textilier

Hållbarhet Artikeln publicerades

Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen, bara oljeindustrin har större miljöpåverkan. Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi. Samtidigt är slöseriet med färdiga textilier enormt. Oerhörda mängder textilier slängs istället för att lagas, säljas, skänkas eller återvinnas. Detta behöver vi göra något åt. I Borås finns en början till svar på problemen och jag ser fram emot att få höra mer om det under mitt besök i dag.

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världsledande i hållbar textil- och modeproduktion och konsumtion. Här finns stora möjligheter, svenska företag är bland de mest innovativa i världen. Svensk industri och svenskt kunnande kan bidra till att lösa en enorm global miljöutmaning. Det är en chans som jag och regeringen menar att vi ska ta.

Borås är Sveriges främsta textilstad. Här finns sedan länge ett kunnande om kläder och mode. Här finns också flera redan etablerade samarbeten och projekt om hållbara textilier. Även Västra Götaland har en särskild roll att spela i vår strävan mot mer hållbara textilier. I regionen finns starka forskningsaktörer och världsledande kemiföretag. Västra Götalandsregionen har dragit igång en särskild satsning om just cirkulärt mode och hållbara miljöer.

Några av de utmaningar som anser att vi behöver adressera är:

* Vi måste se till att våra kläder och textilier håller längre. Att ta bättre hand om de varor som man köpt är den mest effektiva miljöåtgärden. Regeringen har sänkt momsen på reparation av bland annat kläder och skor för att uppmuntra till att laga istället för att slänga och köpa nytt. Konsumenter måste också få bättre information om kvaliteten i kläder. Det måste vara lätt att göra rätt.

* Vi måste återanvända och återvinna mer. Textil är en värdefull resurs. I dag slänger varje person i Sverige 7,6 kilo textil i restavfallet, som sedan går till förbränning. Det är inte hållbart. Vi måste hitta en bred lösning för att samla in textilavfall. Jag för just nu samtal med aktörer och oppositionen om hur vi kan ställa krav på att textilier ska sorteras ut och samlas in för återanvändning och återvinning.

* Vi måste hitta lösningar för att återvinna textil som samlas in. Här krävs omfattande teknikutveckling, och även här har svenska företag stora möjligheter att gå i täten.

* Vi måste se till att fasa ut farliga kemikalier ur textilier. Därför fattar regeringen nu beslut så att ett centrum för substitution inrättas. Centret ska hjälpa företagen att byta ut farliga ämnen i varor mot mindre farliga varianter och placeras vid Rise i Borås. Med tanke på den stora mängden kemikalier som används i just textilier ser jag att centret kommer jobba mycket med just den frågan. Jag ser också att centret kommer ha stor nytta av den kunskap som redan finns i Borås.

Slit och släng var 1900-talets melodi. Jag tror att människor nu längtar efter produkter som håller längre. Det är dags att på allvar ta tag i den omfattande påverkan som våra kläder har på miljön.

Karolina Skog (MP), miljöminister