Debatt

Borås bör inte kräva videomöte med invånare

Debatt Artikeln publicerades

Införandet av ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen, anser skribenterna.

Sveriges kommuner står inför en omfattande digitalisering, en utveckling som innebär stora möjligheter. Teknologin kan ge kommunerna förutsättning att underlätta och effektivisera sitt arbete. Det ger på sikt ökade möjligheter att även i framtiden kunna tillhandahålla välfärd med hög kvalité.

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i Borås är att vårdplanering sker via videokonferenssamtal. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av vårdplaneringssamtalen i dag sker via ”video”, istället för den traditionella vårdplaneringen med ett fysiskt möte med biståndshandläggaren.

”Vi kräver att Borås äldre och deras anhöriga ska ha rätt att själva välja om de vill ha vårdplanering via 'video' eller genom ett fysiskt möte med biståndshandläggaren.”

Det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. Precis som i all verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet för dem vi finns till för – våra kommun- invånare.

I Borås stads äldreombuds rapport för år 2017 framgår att anhöriga har framfört oro kring att vårdplaneringssamtal sker genom videokonferenser. Oron handlade dels om den uteblivna valmöjligheten, men även om en osäkerhet inför tekniken.

I Statens offentliga utredningar 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även ta hänsyn till den enskildes personliga önskemål.

Kristdemokraterna Borås är övertygade om att ett säkert sätt att förbättra äldres välbefinnande och hälsa är att värna deras självbestämmande och integritet. Därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi kräver att Borås äldre och deras anhöriga ska ha rätt att själva välja om de vill ha vårdplanering via ”video” eller genom ett fysiskt möte med biståndshandläggaren.

Niklas Arvidsson (KD)

Lisa Berglund (KD)

Hans Gustavsson (KD)

Else-Marie Lindgren (KD)

Magnus Sjödahl (KD)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.