Debatt

Borås behöver mångfald i välfärden

Debatt Artikeln publicerades

Inte på något välfärdsområde verkar förstärkningar av valfrihet med fler privata aktörer vara att vänta, påpekar skribenterna.

Borås står, liksom merparten av Sveriges kommuner, inför omfattande investeringar i välfärdens kärna. Stadens växtkraft och inflyttning ställer höga krav på investeringar i nya skolor och förskolor, samtidigt som efterfrågan på äldreomsorg och hemtjänst ökar. Även inom funktionshinderverksamheten är behoven skriande.

Kommunens förutsättningar att på egen hand klara av de nödvändiga investeringarna är små och skulle förutsätta omfattande skattehöjningar. För den som inte ytterligare vill öka världens högsta skattetryck är det därför nödvändigt att sträcka ut en hand till fristående aktörer.

Genom att låta fristående aktörer stå för investeringar och drift av äldreboenden, trygghetsbostäder, gruppboenden och andra verksamheter i välfärden kan kommunens investeringsbörda lättas. Därmed kan vi se till att skapa utrymme både för andra välfärdssatsningar och på sikt ett lägre skattetryck. Med fler privata investeringar i välfärden minskar också kommunens kostnader kopplade till exempelvis finansiell risk och tomma platser på boenden.

Inte bara det ekonomiska läget talar för behovet av fler privata aktörer i välfärden, också ur ett kvalitetsperspektiv har ökad mångfald en viktig roll att spela.

”För att möta framtidens investeringsbehov i välfärden behövs de privata aktörernas draghjälp.”

Borås stad som välfärdsaktör underpresterar i dag i nationella rankningar på flertalet välfärdsområden. Den grundläggande lösningen på problemet är förstås att se till att kommunen som välfärdsaktör blir bättre. Men förändring tar ofta tid och till dess att skutan vänts behövs fler aktörer som kan bära bördan och bidra med inspiration till positiv förändring – inte färre.

I vårt Borås välkomnar vi de som önskar vara med och bidra till en bättre stad med en ökad välfärd. I mitt-socialdemokratiska styrets Borås minimeras förutsättningarna för de ens ska kunna göra ett försök.

Att värna privata välfärdsaktörers möjligheter att verka gentemot boråsarna är viktigt ur ett trygghetsperspektiv. Frågan om valfrihet handlar nämligen inte bara om möjligheten att välja, utan också den tryggheten i att kunna välja bort alternativ man av någon anledning inte trivs med. Det gäller både boråsare i deras val av utförare och välfärdens personal i deras val av arbetsgivare. Eftersom behov och önskemål varierar kraftigt människor emellan är det långtifrån säkert att det är just kommunen som lyckas pricka dessa rätt. Med fler aktörer ökar sannolikheten för att dessa unika behov och önskemål möts.

Det är högst beklagligt att mitt-socialdemokratiska styrets inställning till privata aktörer verkar nästintill lika negativ som det forna rödgröna styrets. Inte på något välfärdsområde verkar förstärkningar av valfrihet med fler privata aktörer vara att vänta. Under kommunstyrelsens sammanträde den 26 november, röstade de tillsammans med Vänsterpartiet ner vårt förslag om att öka LOV-ersättningarna för hemtjänstföretag till den genomsnittliga nivån i jämförbara kommuner. På så vis har man redan efter knappt två månader vid makten lyckats signalera till privata aktörer att de inte har något i Borås att göra.

För att möta framtidens investeringsbehov i välfärden behövs de privata aktörernas draghjälp – likaså för att värna långsiktig trygghet, valfrihet och kvalité. Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, anser att Borås behöver mer mångfald, inte ytterligare enfald. Mitt-socialdemokratiska styrets motvilja mot privata aktörer och valfrihet i välfärden måste därför upphöra.

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

kommunalråd för allianspartierna i Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.