Debatt

Borås behöver göra mer för att motverka hederskultur

Hedersbrott Artikeln publicerades

Samhället ska stödja och hjälpa den som är utsatt för förtryck och våld. De som drabbas ska få stöd och hjälp att ta sig ifrån den som skadar och förtrycker. Det gäller såväl svenskfödda kvinnor och flickor (som pojkar) som lever i så kallade hederskulturer.

Borås Tidning har berättat om en flicka under 18 år som försökt undkomma sin pappa och sina syskon, som utsatt henne för både fysisk och psykisk misshandel i ”hederns” namn. Men socialtjänsten gjorde inte sitt jobb. Förmodligen på grund av bristande kunskaper kring hedersproblematik. Men det är inte ytterst socialtjänsten som ska lastas. Det rödgröna styret i Borås är delaktigt.

Hedersvåld och förtryck är en komplicerad fråga. Liberalerna, som under många år jobbat för jämställdhet, anser att detta är en viktig fråga. Jämställdheten ska gälla alla, inte bara infödda svenskar. Redan 2014, för tre år sedan, föreslog jag i kommunfullmäktige att Borås stad skulle tillsätta en tjänst som ska jobba förebyggande mot hedersförtryck. Det rödgröna styret i Borås har förhalat frågan. Först i höstas fattades det beslut om att en tjänst skulle tillsättas, men den är ännu inte tillsatt. Dessutom beslöts det att en handlingsplan för att motverka hedersvåld och förtryck ska tas fram.

Det är bra. Men det är viktigt att alla som kommer i kontakt med unga snarast får utbildning kring hedersvåld och förtryck. Ett första steg kan vara att ta del av den webbutbildning som finns på länsstyrelsens i Östergötland hemsida. Det får inte ta ytterligare tre år innan arbetet mot hedersvåld och förtryck kommer igång. Om några månader är det sommarlov och då riskerar ett antal flickor att giftas bort i sitt gamla hemland. Detta måste förebyggas i tid. I Borås ska alla kunna leva sitt liv så som de själva vill.

Anne-Marie Ekström (L), Borås