Debatt

Borås Basket: Vi arbetar med att förbättra ljudet

Magnus Stråhle ,
Foto:Andreas Dahl

Svar på insändare om ljudnivåer i Boråshallen under Borås Baskets ligamatcher.

För Borås Basket är det viktigt att våra arrangemang i Boråshallen är tilltalande för många och passar en blandad publik. Vi försöker alltid förbereda oss för att kunna leverera en så bra upplevelse som möjligt.

Med facit i hand kan vi konstatera att vi inte vid någon av de första hemmamatcherna, den 7/10 respektive 13/10, lyckades ställa in ljudbilden i Boråshallen optimalt. Vi upplevde själva under matchen den 13/10 att ljudnivån i vissa delar av Boråshallen var för hög, vilket senare har påpekats här på BT:s sida för debatt och dialog. Vi ber om ursäkt för detta och för det obehag som vi härigenom har orsakat.

Det finns idag inget regelverk för ljudnivåer/buller vid arrangemang av de typer vi har i Boråshallen. De regler vi kan relatera till är Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Dessa gränsvärden baseras dock på en bullerexponering under åtta timmar. Det finns också allmänna råd från Socialstyrelsen. Dessa upphävdes i slutet av 2013 eftersom ansvaret överfördes till Folkhälsomyndigheten, som dock ännu inte har omarbetat de allmänna råden.

Eftersom vi behöver basera våra beslut och åtgärder på fakta, beslöt vår styrelse att, förutom att vid matchen den 22/10 mot Jämtland sänka volymen på högtalarsystemet, även mäta ljudnivån på olika platser i Boråshallen. Ljudmätning utfördes av kvalificerad personal och med kalibrerad mätutrustning av typ och fabrikat som är vedertagen. Mätningarna utfördes på fem mätpunkter i Boråshallen.

Resultatet av mätningarna visar att medelljudnivån är cirka sju dBA högre än Arbetsmiljöverkets gränsvärden för buller, vilka dock baseras på en exponeringstid av åtta timmar. De uppmätta toppljuden ligger däremot inom de gränsvärden som anges, men kan ändå bidra till att publiken totalt sett upplever ljudnivån som alltför hög. Samtliga mätvärden ligger under de riktvärden som Socialstyrelsen anger. Vi ser dock i mätningarna att ljudnivån skiljer sig på olika mätpunkter i Boråshallen. De punkter som har högst ljudnivå är mittsektionen av VIP-läktaren liksom ovanför bortalagets bänk. Ovanför hemmalagets bänk, på kortsidorna liksom på motsatta läktaren är ljudnivån i medeltal 3-4 dBA lägre, vilket innebär en halvering av ljudtrycket.

Analysen av mätningarna ger att ljudnivån, återigen relaterat till Arbetsmiljöverkets gränsvärden för exponering under åtta timmar, är för hög på VIP-läktaren liksom ovanför bortalagets bänk. Vi tror oss också kunna säga att detta beror på varierande prestanda hos högtalarna, vilket innebär att man behöver undersöka hur ljudnivån från högtalarna kan optimeras.

Borås Basket hyr Boråshallen av Borås stad. Det är också Borås Stad som äger ljudanläggningen. Vi har upplyst Borås stad om problemet och rekommenderat att man tillsammans med audioleverantören utreder hur man kan ställa ljudbilden till rätta. Under tiden detta arbete pågår eftersträvar vi en ljudnivå likt den vid matchen den 22/10, både avseende musik och speaker. Vi skulle också vilja rekommendera personer som har någon form av hörselnedsättning eller är ljudkänsliga på annat sätt, att tills vidare i första hand sätta sig på den från huvudentrén sett vänstra läktaren.

Återigen, vi är ledsna för det obehag vi har orsakat er i publiken under säsongens inledande matcher. Vi försöker alltid göra vårt bästa för att hitta en balans i upplevelsen av både det sportsliga liksom av fart och fläkt i våra arrangemang. Vi tror och hoppas att vi med den undersökning och analys liksom med de åtgärder vi här har beskrivit för att förändra ljudbilden i Boråshallen, också kan återskapa för- troendet hos er som upplevt obehag.