Debatt

Biograferna behöver mer svensk film

Biografer Artikeln publicerades

Svar till Peter Fornstam och Erica Johansson, BT 21/12.

Film är på många sätt en spegel av oss som människor. Den kan berätta om allt som det innebär att vara människa. Vackert och fult. Roligt och sorgligt. Små och stora känslor.

Regeringen har prioriterat filmpolitiken högt under den här mandatperioden. Efter åratal av internt missnöje inom branschen har vi nu sjösatt en ny filmpolitik som bygger på stabilitet och deltagande. Många av dem som skapar svensk film får nu vara med och bestämma, exempelvis skådespelare, manusförfattare och regissörer.

Vägen fram till en film på biografen, på tv eller i skärmen är lång, ofta flerårig. Därför har regeringen prioriterat att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för svensk film. Staten tar numera ett helhetsansvar för finansieringen av svensk film, något som innebär att vi nu skjuter till ytterligare 235 miljoner kronor till filmpolitiken varje år. För första gången har nu svensk film en förutsägbar och stabil finansiering på en permanent hög nivå.

Utöver detta har regeringen också infört ett särskilt biografstöd på 25 miljoner kronor varje år för att framför allt stödja biografer utanför våra storstadsområden. Under snart två års tid har biografstödet gått till en mängd biografer i hela landet för en ökad spridning och visning av film.

Stödet kan också gå till filmfestivaler och visningsorganisationer. Tack vare den nya filmpolitiken finns nu ett stöd som är helt inriktat på att underlätta filmvisning i hela landet.

Jag har stor förståelse för att de biografer som nu larmar har en tuff situation. Konkurrensen från andra sätt att se på film, till exempel genom att tjänster som Netflix och SVT play, har ökat påtagligt under senare år. En del av de biografer som kämpar, tillhör dessutom den minoritet av biografer som fått en märkbart högre moms i och med den nya filmpolitiken.

Just för att underlätta för dessa biografer har regeringen inrättat ett särskilt biografstöd. Tack vare det, kan nu varje biograf ansöka hos Svenska Filminstitutet om pengar för att utveckla sin verksamhet och nå en ny publik. Den möjligheten hoppas jag att många biografer använder sig av.

Det ligger i allas intresse att svensk film har goda förutsättningar att utvecklas. En stabil och långsiktig finansiering borgar för att ny svensk film av hög kvalitet kan produceras. Det ligger också ett stort ansvar på oss att följa utvecklingen och förbättra det nya systemet även framöver.

Det mest avgörande för att vi ska kunna få fler och välbesökta biografer är att det finns bra svensk film att visa. Den nya filmpolitiken gör att vi nu lägger grunden för framtidens filmer genom att satsa både på dem som skapar och visar filmerna.

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister