Debatt

Bebisar bör inte vara i förskolan

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

Borås bör återinföra gränsen på ett år för små barn i förskolan. Samtidigt är det naivt att ens utreda möjligheten att utöka från 15 till 30 timmars förskola för vissa barn, anser SD i Borås.

Vi har i BT flera gånger den senaste tiden och sedan flera år tillbaka kunnat läsa om förskolans minst sagt prekära situation. Personalen på Kransmosseskolan (BT 23/1) berättar att de har tre hemvister för barn mellan 1 och 3 år, och tre för äldre barn mellan 3 och 5 år. De yngre hemvisterna har 16 eller 17 barn, de äldre 24 eller 25 barn. På varje hemvist arbetar tre heltidsanställda. Personalen lyfter fram problematiken med barns behov av anknytning och behov av mycket hjälp. De uppger att man har 16 barn som man inte hinner bekräfta och se. Man kan ha 12 barn efter klockan fyra och arbeta ensam. Ibland vill barnen inte komma dit på grund av den stressiga miljön.

Anonyma förskollärare skriver i insändare i BT om en ohållbar situation där fyra barn står påklädda och gråter innan första pedagogen hinner ta med dem ut och att en 1,5-åring aldrig får ha en vuxen bredvid sig på vilan. På grund av för stora barngrupper hinner man inte sköta om barnen som man önskar och vet att de behöver för att må bra.

Vi har också läst om Lärarförbundets skolledare (BT 30/1), som talar om att situationen inom förskolan är ohållbar. Konsekvenserna av en utökning av 15-timmarsbarn till 30-timmarsbarn kommer inte att hålla i längden. Man ser sig nödgade att påtala detta för politiker som inte förstår konsekvenserna.

Politiker som inte förstår konsekvenserna av att utöka 15-timmarsbarn till 30-timmarsbarn och att ha barn på förskolan som inte har fyllt ett år är uppenbarligen Anna Svalander (L), Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP) och Solveig Landgren (C) (BT 30/1).  De förespråkar nämligen att det ska utredas om vad 30 timmars vistelse för 15-timmarsbarn får för konsekvenser för barn och personal. Det är något som tjänstemän och förskolepersonal vet svaret på redan i dag. Det är med nuvarande bemanning, med ett redan pressat läge, inte förenligt med vare sig en god arbetsmiljö eller en god omsorg för barnen att införa 30-timmarsvecka för 15-timmarsbarnen.

På förskolenämndens möte röstade SD med KD:s förslag om att inte utreda 30-timmarsfrågan vidare eftersom det inte behövs, med tanke på all information i frågan som redan finns.

Anna Svalander verkar dessutom ha drabbats av minnesförlust då hon säger i en artikel (BT 30/1) att politikerna i Borås aldrig har talat om att behovspröva rätten till förskola för barn som är yngre än ett år.

På kommunfullmäktige i december 2018 hade vi en stor debatt om ovanstående frågor. S, MP, C och L försvarade då att Borås stad ska ha kvar möjligheten att kunna erbjuda förskola från 6 månaders ålder. De ansåg att barn på 6–12 månader kan knyta an till förskolans personal och inte ta någon skada.

SD hänvisade till Bowlbys anknytningsteori och förskolans svårigheter att tillgodose små barns behov av nära anknytning. Förskolans personal är professionell och gör sitt yttersta, men barn under ett års ålder behöver en trygg vuxen som anknytningsperson, en vuxen som har tid och som inte är olika vikarier eller har 15 andra barn att ta hand om samtidigt.

Sverigedemokraterna värnar om människans rätt till gott liv, omsorg och trygghet. Därför vill vi att Borås återinför gränsen på ett år för små barn i förskolan och återinför särskild behovsprövning.

Maria Lindgren (SD), ersättare, kommunfullmäktige

Leif Häggblom (SD), ledamot, kommunfullmäktige, ledamot förskolenämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.