Debatt

Avskaffa tvånget att välja skola

Skola Artikeln publicerades

Nu har det obligatoriska skolvalet genomförts för första gången i Borås. Man kan konstatera att alla de fagra löften som ställdes upp från allianspartierna när de tillsammans med SD röstade igenom förslaget i kommunfullmäktige inte har infriats. Det påstods leda till minskad skolsegregation, det vill säga att barn skulle söka sig bort ifrån det område där de bor och genom ett helt fritt och informerat val ha sin skolgång på en skola med blandad elevsammansättning både etniskt och socioekonomiskt.

”I en hel del fall har det dessutom varit en chockartad upplevelse när man inser att ens barn blir av med alla sina kompisar.”

När vi nu tittar på siffrorna kan vi konstatera att rörligheten har varit liten. Väldigt få har aktivt sökt sig bort från det område och den skola som tidigare varit naturlig utifrån närhetsprincipen. Tvärtom mot vad alliansen trodde när den drev igenom förslaget har rörligheten varit mindre än tidigare år. Till råga på allt har många tyckt att systemet varit obegripligt och oförutsägbart. Många har blivit missnöjda med hur skolvalet fallit ut och vi har haft kontakt med både arga och förtvivlade föräldrar och fått ett besked om skolplacering som de inte önskat sig och som i vissa fall inte heller varit möjlig utifrån familjelogistiken.

Den relativa närhetsprincipen som tillämpas i detta system är svår att försvara när man i vissa fall bor ett fåtal meter från den skola där man vill ha sitt barn för att istället bli hänvisad till en helt annan skola. I en hel del fall har det dessutom varit en chockartad upplevelse när man inser att ens barn blir av med alla sina kompisar när man blir erbjuden en plats på en annan skola än den man önskat och som känts naturlig.

Visst, utifrån ett vuxet perspektiv kan man säga att det är nyttigt för barn att lära känna nya kompisar och att det går fort att anpassa sig, men ur ett barns synvinkel är det lätt att förstå att det är en mycket jobbig upplevelse. Det talas så mycket om valfrihetens förträfflighet, vuxnas valfrihet. Varför talas det så lite om barns trygghet och behov av lugn och stabilitet?

Vi socialdemokrater har hela tiden varit kritiska till det obligatoriska skolvalet. Vi varnade för kaos. Vi pekade på att det sannolikt inte skulle bryta skolsegregationen. Vi sade att det enda det skulle föra med sig är rörighet, oförutsägbarhet en ständig diskussion om rättvisa, och lägg därtill oklara planeringsförutsättningar för skolorna. Utifrån det vi ser har vi ingen anledning att ändra uppfattning i denna fråga. Vi socialdemokrater vill avskaffa det obligatoriska skolvalet.

Per Carlsson (S), ordförande Socialdemokraterna i Borås och ordförande i grundskolenämnden

Malin Carlsson (S), kommunalråd