Debatt

Återupprätta intentionen med Lagen om stöd och service

omsorg Artikeln publicerades
Falco Güldenpfennig är inte ensam om att protestera mot ändringarna i LSS-assistansen.
Foto: Anna Hållams/TT
Falco Güldenpfennig är inte ensam om att protestera mot ändringarna i LSS-assistansen.

För varje dag trasas fler liv och familjer sönder i den pågående LSS-krisen. Hur mycket underlag behöver Socialdemokraterna för att agera? Det frågar Falco Güldenpfennig (KD).

För oss kristdemokrater är det tydligt att den nya rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen betraktas som ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Rapporter från Socialstyrelsen och Försäkringskassan ger mer än tillräckligt underlag för en lagändring som återupprättar intentionen med Lagen om stöd och service:

78 procent av dem som har fått den statliga assistansen indragen har fått det utan att personernas hjälpbehov har minskat.

15 procent av dem som tidigare har haft statlig assistans blir helt utan stöd från kommunerna. Framför allt är det barnen som drabbas.

Den ökade ansvarsbördan riskerar att leda till psykisk ohälsa hos närstående.

Möjligheten till delaktighet och självbestämmande minskar för de personer som får andra insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen istället för personlig assistans. Därför bedömer Socialstyrelsen att de enskildas egna behov troligen inte tillgodoses i samma utsträckning som när de hade eller kunde ha fått personlig assistans.

Kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet måste självklart stoppas. Men det finns inget som säger att situationen är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Måndagen den 22/1 sände Kalla Fakta inslaget ”Spelet om assistansen”. Granskningen gör gällande att regeringens fokusering på fusket för att rättfärdiga neddragningarna inom LSS är en del av en medveten strategi. Det är svårt att inte misstänka att de har rätt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet på riksnivå har haft alla möjligheter att lägga fram förslag för att ändra lagen – men under Socialutskottets öppna utfrågning den 30 januari klargjorde de att de inte har någon avsikt att agera.

Kristdemokraterna har, tillsammans med hela den samlade funktionshindersrörelsen, drivit frågan om att återupprätta intentionen med LSS – inte bara att stoppa tvåårsomprövningarna.

Falco Güldenpfennig (KD)