Debatt

Arrogans mot dem som byggt Sverige

Debatt Artikeln publicerades

Ibland kan man bli beklämd. När man trodde att storsvenskheten äntligen förpassats till historiens arkiv och kunde betraktas med nykterhet gör den åter-igen entré i den politiska offentligheten.

Efter århundraden där judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar nog så tacksamt accepterats som arbetskraft och långsamt tillkämpat sig acceptans på lika villkor, ska plötsligt utvecklingen rullas tillbaka. Det klargörs av SD:s andre vice talman i riksdagen, att någon inneslutning i den svenska nationen inte är aktuell.
Detta oaktat att folk tillhörande de nationella minoriteterna varit i högsta grad instrumentella i att göra landet till det det är idag. Vad hade landet varit utan skogsbruk och malm och energi från de delar av Norrland som bebos av det Björn Söder beskriver som ”tornedalsfinnar” (Ett uråldrigt begrepp)? Vad hade den svenska industrin i allmänhet, men Borås textilindustri i synnerhet, varit utan de som invandrat från Finland?
Det är ju några få exempel, men i allmänhet har de nationella minoriteterna varit vitala i alla aspekter av det svenska samhällsbygget, och nu ska de räknas bort, och därtill ska den moderna gemenskap som strävsamt (och under svårt motstånd många gånger) byggts upp styckas upp och delas i etniciteter. I vilket syfte? Är det tänkt att i en nära framtid göra någon form av värdering eller gradering där ens rättigheter och privilegier utgår från medlemskap i ovan nämnda grupper?
Jag anser rent politiskt att det är förkastligt att göra den sortens skillnader, men för många inklusive undertecknad är det också personligt, det är en arrogans riktad mot folk som under århundraden bidragit till vårt gemensamma, under århundraden fått sitt språk satt på undantag och under århundraden betraktats som ett främmande inslag, trots att vi är nog så bekanta. Tydligen räcker det inte att ha bebott landet i hundratals år och ha gjort rätt för sig, tydligen behöver man bli fåspråkig och kanske utbringa en punchskål till Karl XII minne för att vara svensk.
Nej, en nation som ska byggas på den typen av resonemang är ingen nation för mig, jag föredrar som alltid sammanhållning och solidaritet. Men det får man väl kanske inte säga i det här landet längre.