Debatt

Anders Breivik är en av oss

Debatt Artikeln publicerades

Terrorattackerna i Norge tvingar oss att ifrågasätta tre fenomen som har haft betydelse för Breiviks gärningar: vapenlagstiftningen, det fria ordet på internet och våldsamma dataspel. Det menar kyrkoherden Stefan Risenfors.

Fredagen den 22 juli 2011 presenterade sig en självutnämnd bödel med nordiskt utseende, nordisk bakgrund och påstått kristna värderingar.
Det finns demoniska djup inom varje människa. Den kristna människosynen har alltid erkänt detta de utgör ju i själva verket frågan på vilken Kristus är Guds svar, enligt kristendomen. Terrordåden i Norge ger anledning att aktualisera den mörka delen av den mänskliga identiteten för ondskan trivs aldrig så bra som i ett samhälle som förnekar dess existens!

Denna kristna människosyn är idag utmanad och delvis utmanövrerad av en mer aningslös syn på människan och hennes förmågor. Det är en människosyn som ligger implicit i den marknadsliberala politik som dominerar i de flesta västerländska demokratier. Honnörsordet är frihet och det bakomliggande resonemanget är att om varje enskild människa ges maximal frihet så kommer mänskligheten spontant att skapa ett gott samhälle.

Kyrkans klassiska människosyn gör personer som Anders Behring Breivik osannolika men ändå på något sätt begripliga. Vi kan avfärda honom som en galning, men i mina ögon är han bara mänsklig i ordets allra värsta betydelse. Hans öde hade kunnat vara mitt och faktiskt också ditt under maximalt olyckliga omständigheter hade både du och jag varit kapabla att utföra det han gjorde, för också vi rymmer de demoniska djup som kom till uttryck i hans vansinnesdåd. Detta gör inte dådet mindre fasansfullt, detta gör inte hans skuld mindre, men det ställer honom i samma mänsklighet som vi – han är en av oss!

Jag menar att vissa friheter måste problematiseras. Vi kan inte undanröja de djupaste orsakerna till Breiviks terrordåd för de är en del av den skugga som mänskligheten alltid kommer att bära med sig här på jorden. Men vi kan undanröja en del av effekterna av det ofrånkomliga mänskliga vansinnet om vi bland annat ifrågasätter tidigare liberala självklarheter inom tre områden som haft betydelse för Breiviks terrordåd, nämligen vapenlagstiftning, internet och dataspel:

Vapenlagstiftning:Också lämplighetsprövade stabila individer kan hamna i tillfällig galenskap i samband med akuta kriser. Vi vet att när det gäller vapen så är tillgängligheten en avgörande faktor bakom antalet inträffade katastrofer. Varför inte helt enkelt förbjuda skjutvapen utanför vissa inhägnade områden/lokaler där såväl förvaring som övning kan genomföras? Inför jaktsäsong kan sedan jaktvapen tillfälligt utkvitteras. Det borde vara möjligt!

Internet:Det fria ordet anförs ständigt som argument mot varje form av censur på internet och visst har nätet varit värdefullt till exempel i samband med upproren i arabvärlden i våras. Samtidigt möter vi regelbundet larmrapporter självmord relaterade till nätmobbning Det vi har under parollen frihet på nätet idag är ju faktiskt frihet att anonymt förtala med både ord och bilder, därtill ett förtal med global räckvidd!

Vi vet att Breivik varit mycket aktiv på nätet. Anonymiteten och det fysiska avståndet skapar alltför ofta en hatisk samtalston på internet. För den som vill odla hat erbjuder internet många goda växtplatser eftersom du där slipper ta ansvar för dina ord.?? Jag tror att det är dags för att problematisera det så kallade fria ordet på internet.

Vi människor klarar helt enkelt inte av att hantera den sortens frihet utan ansvar. Här finns troligen inga enkla lösningar men näthatet är en pest som kräver liv, förmodligen varje dag!

Dataspel:Breivik har under många år ägnat sig åt rollspel och våldsamma dataspel. I ständigt uppdaterade och alltmer realistiska versioner kommer de krigiska dataspelen där spelaren förväntas sikta på och skjuta ner fiender.
Man är inte, som i filmer, en passiv åskådare till våldet utan man är en aktiv deltagare och ser det hela ur ett ständigt subjektivt perspektiv. Mannen som gick omkring och sköt ungdomar på Utöya var det Anders Behring Breivik eller var det något av hans alter egon i rollspels- eller dataspelssammanhangen, en tempelriddare kanske?

Jag tror att flitiga dataspelare och rollspelare i sällsynta fall kan få en förvrängd verklighetsuppfattning där man inte riktigt förmår skilja på den animerade verkligheten och den fysiska verklighet där blod är mer än röda pixlar. Och frågan från Utöya blir vilket pris är vi beredda att betala för den digitala våldsunderhållningen?

Stefa Risenfors
kyrkoherde, Mölndal