Debatt

Allt fler unga i Borås röker på

Debatt ,
Boråsungdomar väljer bort tobak och alkohol i allt större utsträckning, men på ett område går utvecklingen i motsatt riktning. Allt fler gymnasieungdomar uppger att de har prövat narkotika och det är framförallt cannabis det handlar om, skriver Ida Legnemark.
Foto:Helena Landstedt/TT
Boråsungdomar väljer bort tobak och alkohol i allt större utsträckning, men på ett område går utvecklingen i motsatt riktning. Allt fler gymnasieungdomar uppger att de har prövat narkotika och det är framförallt cannabis det handlar om, skriver Ida Legnemark.

Borås behöver ta ungas drogvanor på stort allvar och det krävs en gemensam ansträngning för att vända den negativa utvecklingen, skriver Ida Legnemark.

Boråsungdomar väljer bort tobak och alkohol i allt större utsträckning, men på ett område går utvecklingen i motsatt riktning. Allt fler gymnasieungdomar uppger att de har prövat narkotika och det är framförallt cannabis det handlar om. Så många som 21 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet i Borås uppgav i förra årets CAN-undersökning att de någon gång testat droger.

Sverige har bedrivit en restriktiv alkoholpolitik och träget arbete med upplysning till vuxna för att minska utköp eller langning till barn och unga har gett resultat. För många vuxna ter det sig kanske självklart att användning av narkotika, oavsett substans, både är ett lagbrott och ett normbrott. 

Trots att svensk narkotikapolitik är restriktiv finns det emellertid de som propagerar för en liberalare syn, ofta gällande cannabis. Det finns också en attityd bland vissa – både ungdomar och vuxna – till cannabis som mindre farlig och mer accepterad än andra droger. Här behöver samhället vara tydligt, cannabis liksom andra droger är olagliga av en god anledning.

Missbruk av cannabis försämrar vanliga tankefunktioner som minne, uppmärksamhet, koncentration och analysförmåga. Cannabisanvändare löper ökad risk att drabbas av psykotiska tillstånd. Risken att bli beroende ökar ju yngre personen är vid debuttillfället och tonåringar som använder cannabis riskerar att stanna på en låg utvecklingsnivå.

Borås behöver ta ungas drogvanor på stort allvar och det krävs en gemensam ansträngning för att vända den negativa utvecklingen. Det handlar om såväl ett brett förebyggande arbete riktat till alla barn och ungdomar, som tillgången till tidiga öppna insatser och vård för ungdomar som fastnat i missbruk. 

Långsiktigt är det viktigaste av allt attityden till narkotika och ett brett förebyggande arbete. Skolan framställs ofta som instansen som ska lösa alla tänkbara problem, och visst ska utbildningen innehålla saklig fakta om narkotika och konsekvenserna av missbruk. Allra viktigast är emellertid att skolan sköter sitt huvuduppdrag, att garantera alla elevers rätt till kunskap, det finns ett samband mellan skolmisslyckanden och droganvändning. Att fullfölja sin gymnasieutbildning är den bästa garanten för att få ett arbete, det minskar också risken för olika typer av destruktivt beteende.

En annan nyckelspelare borde vara föreningslivet. Föreningarna bär redan i dag ett stort ansvar genom att inte bara erbjuda bra drogfri verksamhet, utan också genom att agera förebilder. Vuxna som i olika sammanhang möter barn och unga behöver ha saklig kunskap om droger, vi måste samtala med och våga stå för en restriktiv inställning. 

Att det finns tidiga, öppna insatser för unga som testat eller befinner sig i riskzonen är avgörande och för dem som befinner sig i ett missbruk krävs vård riktad till just ungdomsgruppen.

Tillgången till narkotika är såklart också avgörande, där behöver vi lagändringar för att försvåra försäljning av droger på nätet och snabbare få nya farliga substanser narkotikaklassade. Det krävs polisiära insatser där försäljning sker mer eller mindre öppet i vår stad, men också ett ökat samarbete med civilsamhället – oavsett om det är krogägare eller uppmärksamma grannar – att larma polisen om oegentligheter. Vi får aldrig backa från målet om ett narkotikafritt samhälle.

Ida Legnemark (V)

ordförande fritids- och folkhälsonämnden