Debatt

Alla vill inte ha barnen i förskolan

De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir helt utan ersättning om vårdnadsbidraget slopas, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats, skriver Jan Ericson.
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir helt utan ersättning om vårdnadsbidraget slopas, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats, skriver Jan Ericson.

Det är inte bara ett slag mot valfriheten att avskaffa vårdnadsbidraget, det är också ett slag mot rättvisan. Alla små barn passar inte in på förskolan och alla familjer vill inte att deras små barn ska vara där, skriver Jan Ericson.

Under den borgerliga regeringen Bildt, 1991–1994, infördes ett statligt vårdnadsbidrag på 2 000 kronor per månad. Vår familj var en av dem som utnyttjade detta. Så här i efterhand är vi mycket nöjda med det val vi gjorde, och den lilla ersättningen på 2 000 kronor per månad var värdefull för oss som då inte tjänade så mycket och dessutom just hade köpt bostad.

2008 tog riksdagen beslut om att ge kommunerna rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Detta finns idag i drygt 110 svenska kommuner och innebär en ersättning på 3 000 kronor till den förälder som är hemma med sina barn under tre års ålder istället för att använda en plats i förskolan.

Vårdnadsbidraget är nu återigen i centrum för den politiska debatten. S, V, MP och FP vill avskaffa denna lilla men viktiga ersättning för de drygt 7 000 familjer som idag använder denna möjlighet. M, C, KD och SD vill behålla vårdnadsbidraget.

Det är inte bara ett slag mot valfriheten att avskaffa vårdnadsbidraget, det är också ett slag mot rättvisan. Alla små barn passar inte in på förskolan och alla familjer vill inte att deras små barn ska vara där. De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir då helt utan ersättning, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats. I genomsnitt kostar en förskoleplats kommunerna 110 000 kronor per år, vilket få förvärvsarbetande föräldrar betalar i skatt per år. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det sannolikt en ren vinst med vårdnadsbidrag. Till saken hör dessutom att de allra minsta barnen är de som kräver allra störst personaltäthet, och det gör att en förskoleplats för en tvååring troligen kostar ännu mera.

Vårdnadsbidraget påstås hota jämställdheten. För mig är dock familjens valfrihet viktigast. Föräldrar klarar alldeles utmärkt att besluta om vem som ska vara hemma med barnen och hur länge. Jag anser att vi politiker har en skyldighet att inte diskriminera föräldrar på grund av deras egna val. Vårdnadsbidraget medför ett litet men viktigt erkännande till dem som väljer att vara hemma med barnen lite längre. Om bidraget tas bort kommer en del föräldrar – ofta kvinnor – att välja att vara hemma ändå, men inte få någon ersättning alls. Hur skulle det gynna jämställdheten?

Vårdnadsbidraget sägs också försvåra integrationen. Men det är bara sju procent av invandrarkvinnorna med små barn som använder vårdnadsbidraget, och majoriteten av dem som tar ut vårdnadsbidrag är inte invandrare. Hur ska jag förklara för en svensk förälder att de mister sitt vårdnadsbidrag bara för att det används av en del invandrarkvinnor? Tror S, MP, V och FP att det ökar eller minskar främlingsfientligheten om man ser att svenska bidrag försämras eller avskaffas med hänvisning till invandringen? Bättre hade i så fall varit att begränsa rätten till vissa bidrag och ersättningar för nyanlända utan att det behöver gå ut över alla andra.

Det är för övrigt inte heller sant att vårdnadsbidraget hindrar föräldrar från att förvärvsarbeta. Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst 2014 är det hela 62 procent av dem som tar ut vårdnadsbidrag som samtidigt förvärvsarbetar i någon utsträckning. Det enda är att de väljer att ha barnen hemma istället för att utnyttja en mycket kostsam barnomsorg/förskola.

Hos oss moderater finns ett starkt stöd för vårdnadsbidraget hos många riksdagsledamöter, kommunpolitiker, medlemmar och väljare. Jag och många av mina moderata riksdagskolleger har med kraft argumenterat för vårdnadsbidraget både i riksdagsdebatter och på andra sätt.

Jag kommer att ta strid i varje riksdagsdebatt framöver och försvara vårdnadsbidraget. Jag kommer dessutom att argumentera för min egen riksdagsmotion om att ge kommunerna rätt att höja vårdnadsbidraget. För mig är det en självklarhet att politikerna ska värna människors fria val att bestämma själva. Jag kommer aldrig att backa i den frågan.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Borås Tidning så godkänner du samtidigt våra regler.

På bt.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på bt.se. På tider då Borås Tidnings webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på bt.se

bt.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på bt.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Borås Tidning som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.