Debatt

Alla vill inte ha barnen i förskolan

Jan Ericson (M) ,
De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir helt utan ersättning om vårdnadsbidraget slopas, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats, skriver Jan Ericson.
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir helt utan ersättning om vårdnadsbidraget slopas, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats, skriver Jan Ericson.

Det är inte bara ett slag mot valfriheten att avskaffa vårdnadsbidraget, det är också ett slag mot rättvisan. Alla små barn passar inte in på förskolan och alla familjer vill inte att deras små barn ska vara där, skriver Jan Ericson.

Under den borgerliga regeringen Bildt, 1991–1994, infördes ett statligt vårdnadsbidrag på 2 000 kronor per månad. Vår familj var en av dem som utnyttjade detta. Så här i efterhand är vi mycket nöjda med det val vi gjorde, och den lilla ersättningen på 2 000 kronor per månad var värdefull för oss som då inte tjänade så mycket och dessutom just hade köpt bostad.

2008 tog riksdagen beslut om att ge kommunerna rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Detta finns idag i drygt 110 svenska kommuner och innebär en ersättning på 3 000 kronor till den förälder som är hemma med sina barn under tre års ålder istället för att använda en plats i förskolan.

Vårdnadsbidraget är nu återigen i centrum för den politiska debatten. S, V, MP och FP vill avskaffa denna lilla men viktiga ersättning för de drygt 7 000 familjer som idag använder denna möjlighet. M, C, KD och SD vill behålla vårdnadsbidraget.

Det är inte bara ett slag mot valfriheten att avskaffa vårdnadsbidraget, det är också ett slag mot rättvisan. Alla små barn passar inte in på förskolan och alla familjer vill inte att deras små barn ska vara där. De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir då helt utan ersättning, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats. I genomsnitt kostar en förskoleplats kommunerna 110 000 kronor per år, vilket få förvärvsarbetande föräldrar betalar i skatt per år. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det sannolikt en ren vinst med vårdnadsbidrag. Till saken hör dessutom att de allra minsta barnen är de som kräver allra störst personaltäthet, och det gör att en förskoleplats för en tvååring troligen kostar ännu mera.

Vårdnadsbidraget påstås hota jämställdheten. För mig är dock familjens valfrihet viktigast. Föräldrar klarar alldeles utmärkt att besluta om vem som ska vara hemma med barnen och hur länge. Jag anser att vi politiker har en skyldighet att inte diskriminera föräldrar på grund av deras egna val. Vårdnadsbidraget medför ett litet men viktigt erkännande till dem som väljer att vara hemma med barnen lite längre. Om bidraget tas bort kommer en del föräldrar – ofta kvinnor – att välja att vara hemma ändå, men inte få någon ersättning alls. Hur skulle det gynna jämställdheten?

Vårdnadsbidraget sägs också försvåra integrationen. Men det är bara sju procent av invandrarkvinnorna med små barn som använder vårdnadsbidraget, och majoriteten av dem som tar ut vårdnadsbidrag är inte invandrare. Hur ska jag förklara för en svensk förälder att de mister sitt vårdnadsbidrag bara för att det används av en del invandrarkvinnor? Tror S, MP, V och FP att det ökar eller minskar främlingsfientligheten om man ser att svenska bidrag försämras eller avskaffas med hänvisning till invandringen? Bättre hade i så fall varit att begränsa rätten till vissa bidrag och ersättningar för nyanlända utan att det behöver gå ut över alla andra.

Det är för övrigt inte heller sant att vårdnadsbidraget hindrar föräldrar från att förvärvsarbeta. Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst 2014 är det hela 62 procent av dem som tar ut vårdnadsbidrag som samtidigt förvärvsarbetar i någon utsträckning. Det enda är att de väljer att ha barnen hemma istället för att utnyttja en mycket kostsam barnomsorg/förskola.

Hos oss moderater finns ett starkt stöd för vårdnadsbidraget hos många riksdagsledamöter, kommunpolitiker, medlemmar och väljare. Jag och många av mina moderata riksdagskolleger har med kraft argumenterat för vårdnadsbidraget både i riksdagsdebatter och på andra sätt.

Jag kommer att ta strid i varje riksdagsdebatt framöver och försvara vårdnadsbidraget. Jag kommer dessutom att argumentera för min egen riksdagsmotion om att ge kommunerna rätt att höja vårdnadsbidraget. För mig är det en självklarhet att politikerna ska värna människors fria val att bestämma själva. Jag kommer aldrig att backa i den frågan.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.