Debatt

Alla elever i Svenljunga bör få egna läromedel

Skola Artikeln publicerades

Lärare ska ge sina elever kunskap. Men de måste få förutsättningar att göra det. Får lärarna det vet eleverna på varje lektion vilken kunskap som är målet och ser sammanhanget. Eleverna blir motiverade att lära sig fakta och tränga in i kunskapen och förstå. Skolan blir en kunskapsresa som öppnar för vidare lärande och arbetsliv.

Men om inte skolan ger rätt förutsättningar kan ingen lärare nå sin fulla kapacitet. Det är huvudmannen som har ansvar för förutsättningarna. En kommun som inte har tagit det ansvaret är Svenljunga.

I ett beslut den 9 januari ger Skolinspektionen kommunen kritik för hur Mogaskolan fungerar. Av de 334 högstadieeleverna är det bara 54 procent som uppnår kunskapskraven i årskurs 9 och betygen är lägre än i landet i genomsnitt.

Läromedel ger eleverna alla viktiga delar och ett sammanhang under hela läsåret.

Skolinspektionen anger att undervisningen behöver anpassas mer till elevernas förutsättningar. Undervisningen är inte tillräckligt strukturerad. Eleverna förstår inte vad de ska göra på lektionerna och blir omotiverade. Skolinspektionen anger att lärare ska strukturera och styra undervisningen och skapa balans mellan olika arbetssätt.

Ett självklart verktyg för lärare är läromedel som översätter läroplanen och kunskapskraven till praktisk undervisning. Lärarhandledningar ger lärare planering och struktur. Läromedel ger eleverna alla viktiga delar och ett sammanhang under hela läsåret. Lärare ska avgöra om de vill använda en lärobok eller ett digitalt läromedel.

Läroplanen anger att rektor har ett särskilt ansvar för att elever får läromedel av god kvalitet. Läromedel är också viktigt för att alla elever ska få en bra och gemensam grund att lära. Det ska inte vara föräldrarnas förmåga att göra läxorna som avgör elevernas betyg.

Men flera lärare på Mogaskolan uppger till Skolinspektionen att de saknar resurser för att köpa in läromedel. De säger också att bristen gör det svårt att anpassa undervisningen till elevernas behov.

Skolinspektionen har gett Svenljunga till den 29 mars att vidta flera åtgärder, bland annat att anpassa undervisningen till elevernas behov. Politikerna i Svenljunga och rektor på Mogaskolan har nu mycket att göra.

De bör börja med att se till att lärare och elever har egna läromedel i alla ämnen. Då får lärarna lättare att strukturera och anpassa undervisningen. Eleverna får ett sammanhang och lättare att förstå. Alla elever får lättare att få mer kunskap och en god grund för att gå vidare ut i livet. Sedan får politikerna och rektorerna se till att eleverna på Hillareds skola, Landboskolan och alla andra skolor i Svenljunga också har läromedel.

Rickard Vinde, legitimerad lärare och vd för Svenska läromedel